Ved hjelp av de tre Tromsøundersøkelsene som ble gjennomført mellom 1994 og 2008 kunne forskerne se på sammenhengen mellom endringer i risikofaktorer for koronarsykdom og nedgangen i antall sykdomstilfeller. Til sammen hadde de data fra nesten 30 000 i utgangspunktet friske tromsøværinger som deltok i undersøkelsene, og 1845 av dem fikk sitt første tilfelle av koronar hjertesykdom innen utgangen av 2010.

Analysene viste en årlig nedgang på 3 % i nye tilfeller av koronarsykdom mellom 1994 og 2010. Nedgangen var først og fremst drevet av at færre ble lagt inn på sykehus med akutt STEMI-hjerteinfarkt og av at færre døde plutselig av hjertestans utenfor sykehus.

Les også: Færre eldre får hjerteinfarkt

Det viste seg at hele 66 % av nedgangen kunne forklares av at de vanligste risikofaktorene for koronarsykdom var markant redusert på befolkningsnivå gjennom perioden. Forbedret kolesterolprofil forklarte 32 % av nedgangen, mens blodtrykksreduksjon stod for 14 %. At færre røykte bidro til 13 % reduksjon i nye tilfeller av koronarsykdom, mens endringer i fysisk aktivitetsnivå hadde æren for 9 % av nedgangen.

Les også: Blodtrykket synker uten medisiner

– Gjennom tromsøundersøkelsene har vi fulgt store deler av befolkningen over flere tiår. I materialet ser vi hvordan risikofaktorene har endret seg. Det inkluderer både røyking, matvaner og aktivitet. I sum har det redusert nivåene av blodtrykk og kolesterol, noe som igjen har gjort at antall alvorlige infarkt har gått kraftig ned, sier førsteforfatter Jan Mannsverk til iTromsø, som også har omtalt studien.

Leave a reply