I dag disputerte Jon Viljar Norvik for sin doktorgrad ved UiT Norges arktiske universitet. Forsknigen hans fokuserer på urinsyre og adiponektin i blodet.

Høyt blodtrykk og blodsukker

Urinsyrenivåene i befolkningen har økt de siste tiårene, samtidig som flere og flere har blitt overvektige. I den første studien i doktorgradsavhandlingene kobler Norvik og kollegene høye urinsyrenivåer i blodet til økt risiko for metabolsk syndrom sju år senere. Studien viser at nivåene er spesielt tett knyttet til hvor høy risiko overvektige har for å få høyt blodtrykk og høyt blodsukker.

Overvektige personer med normalt blodtrykk hadde 44 % økt odds for å få høyt blodtrykk i løpet av oppfølgingsperioden for hver økning på ett gram urinsyre per desiliter blod. For normalvektige hang derimot ikke nivåene av urinsyre sammen med risikoen for høyt blodtrykk. Det samme gjaldt for blodsukkeret: Normalvektige med normalt blodsukker hadde ikke økt risiko for høyt blodsukker sju år senere selv om de hadde høye urinsyrenivåer, mens overvektige hadde høyere risiko jo høyere nivåene av urinsyre var.

I analysene inkluderte forskerne informasjon om 6083 hovedsakelig middelaldrende personer uten diabetes som hadde fått målt urinsyrenivåene sine i forbindelse med både den fjerde og femte Tromsøundersøkelsen i henholdsvis 1994–95 og 2001–02.

(saken fortsetter)

LES MER:

Urinsyre i blodet kobles til framtidig høyt blodtrykk og blodsukker hos overvektige

Hjerneinfarkt og tidlig død

De to andre studiene i doktorgraden er publisert tidligere i år. Begge fokuserer spesielt på svekket diastolisk hjertefunksjon, altså et stivt hjerte med redusert evne til å slappe av og fylles med blod mellom to slag. Den ene viser at personer med slik diastolisk dysfunksjon har økt risiko for å dø tidlig jo høyere nivåer av urinsyre de har i blodet, mens det ikke var noen slik sammenheng hos personer med normal diastolisk funksjon. Også risikoen for iskemisk hjerneslag var økt ved høye urinsyrenivåer hos personer med kraftig forstørret venstre forkammer, som var ett av målene forskerne benyttet for å definere diastolisk dysfunksjon.

Den andre av studiene indikerer at kvinner, men ikke menn, med lave nivåer av adiponektin i blodet har høyere sannsynlighet for å ha svekket diastolisk hjertefunksjon. Adiponektin er et protein som produseres i fettvev og kan beskytte hjertet, og lave nivåer er koblet til blant annet overvekt og insulinresistens.

Disse to nye studiene baserer seg på data om flere tusen kvinner og menn som ble undersøkt med hjerteultralyd ved Tromsøundersøkelsen i 1994/1995 og 2007/2008.

Leave a reply