Stive blodårer sliter mer med å utvide seg enn normale blodårer. Både økt arteriestivhet og redusert blodårefunksjon knyttes i nye analyser fra den store amerikanske Framingham-studien til økt risiko for å utvikle atrieflimmer, uavhengig av andre kliniske variabler. Dermed kan målinger av blodårenes stivhet og funksjon være markører på subklinisk hjerte- og karsykdom som forbindes med økt risiko for hjerteflimmer.

Høyt blodtrykk hos ni av ti flimmerpasienter

Studien baserer seg på til sammen nesten 10 000 deltakere på 45 år eller eldre. De var enten etterkommere (barn eller barnebarn) av deltakere i den opprinnelige Framingham-studien fra 1948, eller ektefellene til disse etterkommerne. Resultatene er publisert i septemberutgaven av tidsskriftet Hypertension, og ledsages av en kommentarartikkel med tre norske eksperter blant forfatterne.

I kommentarartikkelen påpeker de norske forskerne at opptil ni av ti personer som får atrieflimmer har høyt blodtrykk eller en historie med høyt blodtrykk. De anser atrieflimmer for å være en komplikasjon av høyt blodtrykk i enda større grad enn å være en komplikasjon av hjerneslag og hjertesvikt, ikke minst på bakgrunn av at en så høy andel av befolkningen har forhøyet eller lettere forhøyet blodtrykk. De mener funnene fra den nye studien bidrar til å avdekke det mekanistiske rammeverket som forklarer hvorfor personer med høyt blodtrykk utvikler økt risiko for atrieflimmer.

– Det er fortsatt uklart om høyt blodtrykk er en årsak til at arteriene stivner og at karsystemet endrer struktur, venstre hjertekammer blir stort og stivt og venstre atrium blir forstørret. Det kan også være slik at disse faktorene bare er en markør for samme sykdom. Men det er lett å avdekke høyt blodtrykk, som i seg selv bør være en god grunn til å innlede egnet behandling. Ved å forstå mekanismene kan man forebygge atrieflimmer hos personer med høyt blodtrykk, og forhåpentligvis hindre konsekvenser av atrieflimmer i form av hjerneslag, hjertesvikt og plutselig hjertedød, skriver de norske ekspertene i konklusjonen sin.

Leave a reply