I morgen disputerer Ragnhild Røysland ved Akershus universitetssykehus for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Der har hun sett på nivåene av betennelsesmarkøren osteoprotegerin ved både hjertesvikt og akutt koronar hjertesykdom. Signalstoffet osteoprotegerin er først og fremst viktig for beinbygningen vår, men produseres også i hjertet og kan spille en rolle for utviklingen av åreforkalkning.

Økt dødelighet hos hjertesyke med høye nivåer

I den første av de fire artiklene benytter Røysland data om 1229 pasienter med kronisk hjertesvikt som deltok i den store italienske GISSI-HF-studien. 332 av pasientene døde i løpet av oppfølgingsperioden på nesten fire år. Det viste seg at høyere nivåer av osteoprotegerin i blodet var forbundet med økt risiko, og det gjaldt selv etter at forskerne justerte for andre kjente risikomarkører. 791 av pasientene døde eller ble lagt inn på sykehus med hjerte- og karsykdom, og også her var osteoprotegerin en uavhengig risikomarkør. Det var imidlertid ingen ekstraeffekt av å legge til osteoprotegerin i en mye brukt modell for å vurdere den framtidige risikoen til pasientene, slik at den kliniske verdien som prognostisk biomarkør ved kronisk hjertesvikt ser ut til å være begrenset.

I neste artikkel viste Røysland at osteoprotegerin var en sterk og uavhengig markør for hjerte- og kardødelighet i ei stor gruppe pasienter med NSTEMI-hjerteinfarkt eller ustabil angina. I denne pasientgruppa bidro dessuten osteoprotegerin til å forbedre risikoklassifiseringen av pasientene når nivåene ble inkludert i en klassisk risikomodell. 208 av de 4463 pasientene, som alle deltok i den amerikanske MERLIN-TIMI 36-studien, døde av hjerte- og karsykdom i løpet av oppfølgingstida, og høyere nivåer av osteoprotegerin viste seg å være uavhengig knyttet til økt hjerte- og kardødelighet både innen 30 dager og ett år. Nivåene var dessuten assosiert med nye eller forverrede tilfeller av hjertesvikt og nytt akutt hjerteinfarkt, men for hjerteinfarkt forsvant denne sammenhengen etter justering for andre relevante risikofaktorer.

De to siste artiklene i doktorgraden er tidligere omtalt på Hjertebloggen, og benytter data fra Akershus Cardiac Examination-studiene ved Akerhus universitetssykehus. Den første konkluderer med at sirkulerende nivåer av osteoprotegerin øker umiddelbart etter en belastningstest, og at dette skjer uavhengig av om pasienten har hatt en midlertidig episode med oksygenmangel i hjertets kransårer. Slik reversibel iskemi ser ikke i vesentlig grad ut til å bidra til høyere utskillelse av osteoprotegerin, mens pasienter med tidligere koronar hjertesykdom hadde høyere nivåer enn resten av pasientene som ble undersøkt. I den fjerde artikkelen påviste forskerne høyere nivåer av osteoprotegerin hos pasienter som legges inn med akutt tungpust på grunn av hjertesvikt enn hos pasienter med akutt tungpust på grunn av lungesykdom. Forskjellen kunne imidlertid forklares av andre forskjeller mellom gruppene, blant annet nivåene av hjertesviktmarkøren NT-proBNP, og osteoprotegerin var heller ikke uavhengig knyttet til økt risiko for tidlig død blant disse pasientene.

Leave a reply