Menn med ereksjonssvikt har økt risiko for hjerte- og karsykdom, og svekket blodårefunksjon er ansett som den vanligste årsaken til ereksjonsproblemer. Nå knytter forskere ved Akershus universitetssykehus også impotens til subkliniske skader på hjertet, uavhengig av blodårefunksjonen og andre risikofaktorer. Jo mer alvorlige ereksjonsproblemer, jo høyere var nivåene av troponin I, som signaliserer celledød i hjertet.

Ereksjonsproblemer hos 40 %

– Vår studie tyder på at erektil dysfunksjon og alvorlighetsgraden av den erektile dysfunksjonen bidrar med informasjon om subkliniske skader på hjertet utover det vi kan få ved å måle tradisjonelle risikofaktorer. Dermed kan impotens være et tegn på at man bør starte forebyggende behandling mot hjerte- og karsykdom, sier professor Torbjørn Omland.

Studien baserer seg på 260 menn mellom 30 og 65 år som deltok i Akershus SøvnApné-Prosjektet (ASAP). De svarte blant annet på et fempunkts spørreskjema om erektil funksjon. De 101 mennene som tilfredsstilte definisjonen på erektil dysfunksjon hadde i snitt nesten dobbelt så høye nivåer av troponin I i blodet sammenlignet med de 159 som ikke hadde ereksjonsproblemer. Troponin I ble målt med en høysensitiv analyse som fanger opp selv svært lave konsentrasjoner av hjerteskademarkøren i blodet.

Erektil dysfunksjon var også forbundet med blant annet høyere alder og blodtrykk, stivere blodårer, diabetes, tidligere koronar hjertesykdom, høyere kolesterolnivåer, svekket nyrefunksjon og høyere nivåer av hjertesviktmarkøren NT-proBNP. Men selv etter justering for disse og andre faktorer var troponin I-nivåene høyere hos menn med impotens enn hos menn uten impotens. Videre viste studien at moderat-til-alvorlig impotens var forbundet med høyere troponin I-nivåer enn mild impotens.

Test av erektil dysfunksjon

I studien benyttet forskerne The International Index of Erectile Function-spørreskjemaet (IIEF-5). En norsk versjon av skjemaet er gjengitt i tabellen under. Erektil dysfunksjon ble definert som en poengsum på 21 eller lavere. 12–21 indikerte mild erektil dysfunksjon, mens 5–11 poeng indikerte moderat-til-alvorlig erektil dysfunksjon.

I løpet av de siste seks månedene: 1 poeng 2 poeng 3 poeng 4 poeng 5 poeng
1. Hvordan har din tiltro til å få og beholde ereksjon vært? Svært lav Lav Middels Høy Svært høy
2. Når du har fått ereksjon, hvor ofte har ereksjonen vært hard nok til penetrering? Nesten aldri/aldri Noen få ganger (langt under halvparten av gangene) Iblant (omtrent halvparten av gangene) De fleste gangene (langt over halvparten av gangene) Nesten alltid/alltid
3. Under samleie, hvor ofte har du vært i stand til å beholde ereksjonen etter at du har penetrert (entret) partneren din? Nesten aldri/aldri: Noen få ganger (langt under halvparten av gangene) Iblant (omtrent halvparten av gangene) De fleste gangene (langt over halvparten av gangene) Nesten alltid/alltid
4. Hvor vanskelig har det vært å beholde ereksjonen lenge nok til å gjennomføre et tilfredsstillende samleie? Ekstremt vanskelig Svært vanskelig Vanskelig Litt vanskelig Ikke vanskelig
5. Når du har forsøkt samleie, hvor ofte var det tilfredsstillende for deg? Nesten aldri/aldri Noen få ganger (langt under halvparten av gangene) Iblant (omtrent halvparten av gangene) De fleste gangene (langt over halvparten av gangene) Nesten alltid/alltid

Poengsystem:

Poengene fra hvert av de fem punktene summeres.

22–25 poeng: Ingen erektil dysfunksjon
17–21: Mild erektil dysfunksjon
12–16: Mild-til-moderat erektil dysfunksjon
8–11: Moderat erektil dysfunksjon
5–7: Alvorlig erektil dysfunksjon

 

Leave a reply