Aminosyren tryptofan omdannes for en stor del til kynurenin i kroppen. En ny studie fra Universitetet i Bergen viser at nivåene av kynurenin kan ha avgjørende betydning for risikoen for akutte koronare hendelser, definert som ustabil angina, akutt hjerteinfarkt og plutselig død blant eldre.

Forskerne inkluderte 2.819 personer fra 70 til 72 år som deltok i Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) mellom 1997 og 1999. Via CVDNOR-databasen og Dødsårsaksregisteret hentet de opplysninger om sykehusinnleggelser og dødsfall blant disse deltakerne fram til utgangen av 2009. Risikoen for akutte koronare hendelser var mer enn dobbelt så høy for den fjerdedelen som hadde høyest nivåer av kynurenin som for den fjerdedelen med lavest nivåer, og risikoforskjellen ble ikke vesentlig redusert da forskerne justerte for faktorer som kunne påvirke resultatet (overvekt, høyt blodtrykk og diabetes). Kynurenin omdannes videre til en gruppe stoffer kalt kynureniner i kroppen, og også høye nivåer av 3-hydroxykynurenin hang signifikant og uavhengig sammen med økt risiko for akutte koronare hendelser.

Betennelsesstoffet interferon-γ er en nøkkelfaktor i utviklingen av åreforkalkning, og er samtidig ansvarlig for nedbrytingen av tryptofan til kynurenin. Dermed øker denne nedbrytingen ved høye nivåer av interferon-γ, noe som både øker nivåene av kynurenin og kynurenin:tryptofan-ratioen, som forskerne tidligere har satt i sammenheng med økt risiko for akutte koronare hendelser. I tillegg kan ulike andre betennelsesstoffer påvirke de ulike stegene i kynurenin-signalveien, og dermed bidra til å forklare sammenhengen mellom nivåene av kynureniner og alvorlige koronare hendelser. Studien styrker dermed tidligere funn som indikerer at kynurenin-signalveien er involvert i den tidlige utviklingen av hjerte- og karsykdom.

Leave a reply