Inntil ti prosent av alle infarkter i hjernen er livstruende og må behandles med kirurgi. Slike hjerneslag karakteriseres gjerne av ødem som gir økt trykk i hjernen, og ved hjelp av operasjonsteknikken dekompressiv kraniektomi fjerner kirurgene en benlapp fra hodeskallen for å lette på trykket. Slik kirurgi har vist seg å kunne redusere dødeligheten av disse massive hjerneslagene fra rundt 80 % til rundt 30 %.

I denne studien har forskerne undersøkt hvilke faktorer som kan forutsi hvilke pasienter som har liten sjanse for å overleve til tross for behandling med kraniektomi. Studien inkluderer alle 45 pasientene som gjennomgikk slik hjernekirurgi ved Oslo universitetssykehus mellom 1998 og 2010. Slag som også affiserte andre deler av hjernen enn områdene rundt midtre hjernearterie, var den eneste variabelen som uavhengig av andre faktorer kunne avsløre økt risiko. Forskerne understreker at studien har få deltakere, og at det derfor er vanskelig å trekke sikre konklusjoner om hvilke variabler som kan ha betydning.

Får tilbake god funksjon etter kirurgi for massivt hjerneslag

Leave a reply