Frukt og grønnsaker kan hjelpe til med å senke blodtrykket, men nordmenn spiser ikke mer enn halvparten så mye frukt som myndighetene anbefaler. For personer med høyt blodtrykk kan det derfor være ekstra viktig å få i seg de sortene frukt og grønt som har størst effekt. Tidligere studier har vist at rødbeter og bær kan ha blodtrykksenkende egenskaper, og nå viser en ny randomisert, kontrollert studie* at det også kan være en god idé å spise kiwi dersom blodtrykket er litt høyere enn det burde være.

Forskerne rekrutterte 35–69 år gamle menn og kvinner med et systolisk blodtrykk (overtrykk) mellom 130 og 159 mmHg, og/eller et diastolisk blodtrykk (undertrykk) mellom 85 og 99 mmHg. De generelle, anbefalte grenseverdiene for systolisk og diastolisk blodtrykk er henholdsvis 120 og 80 mmHg, og alle deltakerne hadde dermed moderat forhøyet blodtrykk. De ble tilfeldig trukket til å spise enten tre kiwi eller ett eple hver dag i åtte uker, og deltakerne i eplegruppa ble samtidig bedt om å ikke spise kiwi i denne perioden. Til sammen fullførte 115 personer studien.

En sykepleier målte blodtrykket til deltakerne før og etter intervensjonsperioden. I tillegg brukte 106 av deltakerne en måler som målte blodtrykket gjennom hele døgnet, noe som regnes for å gi et mer pålitelig resultat enn enkeltmålinger på sykehuset. Forskerne undersøkte også endotelfunksjonen til deltakerne, det vil si egenskapene til det innerste cellelaget av blodåreveggen. Denne funksjonen er avgjørende for blodårenes evne til å utvide seg, og forteller derfor også noe om risikoen for høyt blodtrykk. Etter de åtte ukene målte forskerne økte nivåer av antioksidanten lutein i blodprøver fra deltakerne i kiwigruppa, noe som bekreftet at de hadde spist kiwien de hadde fått utdelt.

Da studien begynte var det ingen forskjell i blodtrykk mellom de to gruppene, men forskerne oppdaget at blodtrykket endret seg ulikt i de to gruppene gjennom perioden. Etter åtte uker var 24-timersmålingene av systolisk blodtrykk signifikant lavere i kiwigruppa enn i eplegruppa, og det var en klar trend til det samme for diastolisk blodtrykk. Verken endotelfunksjon eller blodtrykk målt av sykepleieren endret seg forskjellig i de to gruppene. 

Funnene i studien indikerer at kiwi ikke påvirker blodtrykket ved å forbedre endotelfunksjonen, og at det dermed trolig er andre mekanismer i sving. Kiwi inneholder mye fiber, kalium, C-vitamin og andre antioksindater, noe som kan være med på å forklare hvorfor frukten har en positiv effekt. Forskerne så at økte nivåer av kalium i blodet til kiwispiserne hang sammen med redusert blodtrykk, og spekulerer i at kiwi kan fungere som en mild ACE-hemmer*.

Se sak om studien på NRK Østlandssendingen

Leave a reply