I morgen disputerer Danai Tavonga Zhou for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Hun har målt risikofaktorer for hjerte- og karsykdom i ei gruppe HIV-positive pasienter i Zimbabwe og fulgt dem i ni måneder.

Få hadde høy risiko

Totalt inkluderer studiene til Zhou mer enn 200 pasienter som ble behandlet for HIV ved en klinikk i hovedstaden Harare i 2013. Bare 1,4 % av dem hadde høy risiko for koronar hjertesykdom basert på den mye benyttede Framingham-risikokalkulatoren. Gjennomsnittsverdiene for blodsukker og fettstoffer i blodet var generelt sett ikke høyere enn det som ansees som normalt. Imidlertid påviste forskerne risikabelt høye nivåere av betennelsesmarkøren CRP hos over halvparten av pasientene, mens en fjerdedel hadde nivåer som tilsvarer moderat risiko for hjerte- og karsykdom.

Antiretrovirale medisiner bremser formeringen av HIV-viruset i blodet, men kan øke kolesterolet og blodsukkeret, og forskerne påviste høyere nivåer av totalkolesterol og det gode HDL-kolesterolet hos de av pasientene som benyttet slike medikamenter. I denne gruppa økte også 10-årsrisikoen for hjerte- og karsykdom noe i løpet av ni måneders oppfølging. Nivåene av CRP var generelt sett høye også hos pasienter på antiretrovirale medikamenter.

I et mini-review konkluderer videre forskerne med at byrden av hjerte- og karsykdom i Zimbabwe sannsynligvis vil øke i årene framover. Årsaken til det er kombinasjonen av den høye HIV-forekomsten i landet og den raske urbaniseringen som gjør befolkningen mer utsatt for de tradisjonelle risikofaktorene for hjerte- og karsykdom.

Leave a reply