Kolesterol: Hjerte- og karsykdommer

Karkirurgi behandler skader og sykdommer på blodårene, for eksempel åreforkalkning. Målet med behandlingen er å bedre blodtilførselen til områder som får for lite blod. Behandling med ballongkateter som blokker ut trange blodårer (perkutan transluminal angioplastikk, PTA), bypass-kirurgi hvor en ny blodåre settes inn for å føre blodet forbi det trange området, og trombendarterektomi (TEA) hvor man skreller ut plakk fra innsiden av blodåren, er eksempler på slik karkirurgi. Også aneurismer, som innebærer utvidede blodårer, behandles med karkirurgi.

 


Artikler om Karkirurgi: