Hjerteinfarkt: hjerte- og karsykdommer

Kardiomyopati betyr hjertemuskelsykdom og omfatter ulike tilstander som skyldes sykelige forandringer i selve hjertemuskelen. Symptomene inkluderer tung pust, trøtthet, uregelmessig hjerterytme og besvimelser. Kardiomyopatier reduserer hjertets pumpekapasitet og fører til hjertesvikt.

 

Dilatert kardiomyopati er årsaken til om lag 10 % av all hjertesvikt og trolig den vanligste årsaken til hjertesvikt hos barn. Sykdommen innebærer at hjertet utvider seg slik at hulrommet blir større, samtidig som muskulaturen stadig svekkes. Familiær dilatert kardiomyopati skyldes en nedarvet genfeil, og går sammen med sykdomstilfeller av ukjent årsak under fellesbetegnelsen idiopatisk dilatert kardiomyopati. Sykdommen kan imidlertid også skyldes årsaker som infeksjoner og alkoholmisbruk.

 

Ved hypertrofisk kardiomyopati blir selve hjertemuskelen tykkere uten at den samtidig blir sterkere. Så mange som 1 av 500 personer har sykdommen, som ofte skyldes en genmutasjon. Hypertrofisk kardiomyopati er en av de vanligste årsakene til plutselig hjertedød blant unge og gir økt risiko for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.

 

Arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati medfører økt dannelse av fett og bindevev i hjertet og er en av de vanligste årsakene til plutselig død blant idrettsutøvere. Sykdommen er i hovedsak arvelig, og finnes hos om lag 1 av 3000 personer.

 

Restriktiv kardiomyopati innebærer en stiv og lite elastisk hjertemuskel som ikke evner å fylles normalt med blod. Denne hjertemuskelsykdommer er vanligst blant eldre, og kan for eksempel skyldes betennelsessykdommer som leddgikt eller bindevevssykdommer.

 

Non-compaction kardiomyopati er en medfødt tilstand som innebærer at muskulaturen i den venstre hjerteveggen ikke er fullstendig modnet  i fosterlivet. Man kan være arvelig disponert for sykdommen. Symptomene oppstår ikke nødvendigvis før i voksen alder. Denne formen for kardiomyopati ble først beskrevet for få tiår siden og har vært ansett som svært uvanlig, men det er grunn til å tro at den ikke er fullt så sjelden som man tidligere har trodd.

 

Diabetisk kardiomyopati er betegnelsen på hjertesvikt hos personer med diabetes som ikke har samtidig koronarsykdom. Eldre som har hatt diabetes i mange år og som har dårlig kontrollert blodsukker og nyresvikt er spesielt utsatt. Ved denne foremn for kardiomyopati er veggen til venstre hjertekammer tykk og stiv, noe som svekker hjertet både i pumpe- og avslapningsfasen.


Artikler om Kardiomyopati:

Løselig ST2 reflekterer hemodynamisk belastning ved hjertesvikt

Publisert: - Postet i: Center for Heart Failure Research, Hjerteblogg, K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning - Merket med emne: , ,

Høye nivåer av proteinet ST2 oppløst i blodet er forbundet med økt risiko for å dø av hjertesvikt. Forskere i Oslo studerte om proteinet har betydning for hvordan sykdommen utvikler seg, eller om nivåene først og fremst reflekterer alvorlighetsgraden av hjertesvikten.

Les hele artikkelen

Hardtrening svekker hjertefunksjonen ved arvelig hjertesykdom

Publisert: - Postet i: Center for Cardiological Innovation, Center for Heart Failure Research, Hjerteblogg, Integrert kardiovaskulær funksjon, K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning, Videoblogg - Merket med emne: , , , ,

En av de vanligste årsakene til at idrettsutøvere dør plutselig er en arvelig hjertesykdom som heter arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati. Nå viser en ny studie at langvarig og intensiv kondisjonstrening kan svekke hjertet til personer som har sykdommen.

Les hele artikkelen

Kolesterolsenkende hjelper ikke ved hjertemuskelsykdom

Publisert: - Postet i: Center for Heart Failure Research, Hjerteblogg, Institutt for indremedisinsk forskning, K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning - Merket med emne: , , ,

Statiner er svært effektive for å senke kolesterolet, og innehar samtidig egenskaper som potensielt kan være fordelaktige ved hjertesvikt. En ny studie sår imidlertid tvil om slike legemidler virkelig kan bidra til å bedre hjertefunksjonen ved hjertesvikt.

Les hele artikkelen