Hjerteinfarkt: hjerte- og karsykdommer

Kardiomyopati betyr hjertemuskelsykdom og omfatter ulike tilstander som skyldes sykelige forandringer i selve hjertemuskelen. Symptomene inkluderer tung pust, trøtthet, uregelmessig hjerterytme og besvimelser. Kardiomyopatier reduserer hjertets pumpekapasitet og fører til hjertesvikt.

 

Dilatert kardiomyopati er årsaken til om lag 10 % av all hjertesvikt og trolig den vanligste årsaken til hjertesvikt hos barn. Sykdommen innebærer at hjertet utvider seg slik at hulrommet blir større, samtidig som muskulaturen stadig svekkes. Familiær dilatert kardiomyopati skyldes en nedarvet genfeil, og går sammen med sykdomstilfeller av ukjent årsak under fellesbetegnelsen idiopatisk dilatert kardiomyopati. Sykdommen kan imidlertid også skyldes årsaker som infeksjoner og alkoholmisbruk.

 

Ved hypertrofisk kardiomyopati blir selve hjertemuskelen tykkere uten at den samtidig blir sterkere. Så mange som 1 av 500 personer har sykdommen, som ofte skyldes en genmutasjon. Hypertrofisk kardiomyopati er en av de vanligste årsakene til plutselig hjertedød blant unge og gir økt risiko for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.

 

Arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati medfører økt dannelse av fett og bindevev i hjertet og er en av de vanligste årsakene til plutselig død blant idrettsutøvere. Sykdommen er i hovedsak arvelig, og finnes hos om lag 1 av 3000 personer.

 

Restriktiv kardiomyopati innebærer en stiv og lite elastisk hjertemuskel som ikke evner å fylles normalt med blod. Denne hjertemuskelsykdommer er vanligst blant eldre, og kan for eksempel skyldes betennelsessykdommer som leddgikt eller bindevevssykdommer.

 

Non-compaction kardiomyopati er en medfødt tilstand som innebærer at muskulaturen i den venstre hjerteveggen ikke er fullstendig modnet  i fosterlivet. Man kan være arvelig disponert for sykdommen. Symptomene oppstår ikke nødvendigvis før i voksen alder. Denne formen for kardiomyopati ble først beskrevet for få tiår siden og har vært ansett som svært uvanlig, men det er grunn til å tro at den ikke er fullt så sjelden som man tidligere har trodd.

 

Diabetisk kardiomyopati er betegnelsen på hjertesvikt hos personer med diabetes som ikke har samtidig koronarsykdom. Eldre som har hatt diabetes i mange år og som har dårlig kontrollert blodsukker og nyresvikt er spesielt utsatt. Ved denne foremn for kardiomyopati er veggen til venstre hjertekammer tykk og stiv, noe som svekker hjertet både i pumpe- og avslapningsfasen.


Artikler om Kardiomyopati:

Liten nytteverdi av årsaksutredning ved idiopatisk dilatert kardiomyopati

Publisert: - Postet i: Center for Heart Failure Research, Hjerteblogg, K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning - Merket med emne:

Idiopatisk dilatert kardiomyopati omfatter alle varianter av hjertemuskelsykdommen hvor årsaken er ukjent. Bakgrunnen for sykdommen kan ha betydning for hvordan pasientene bør behandles, men en ny norsk studie viser liten verdi av å gjennomføre omfattende tilleggsundersøkelser i et forsøk på å finne den underliggende årsaken.

Les hele artikkelen

Ønsker bedre registrering av hjertestans i idrett

Publisert: - Postet i: Hjerteblogg, Reviews og meta-analyser - Merket med emne: , , , ,

Ei europeisk ekspertgruppe med overlege Erik Ekker Solberg i spissen tar til orde for mer standardisert registrering for å fange opp alle som får hjertestans mens de trener eller konkurrerer. Målet er å bedre kunnskapen om plutselig hjertestans i idretten.

Les hele artikkelen– Ingen grunn til å være redd trening

Publisert: - Postet i: Center for Cardiological Innovation, Center for Heart Failure Research, Hjerteblogg, Integrert kardiovaskulær funksjon, K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning, Videoblogg - Merket med emne: ,

Intensiv trening svekker hjertet og øker risikoen for plutselig død hos personer som har den arvelige hjertesykdommen arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati. – Dette er en relativt sjelden sykdom, og folk flest bør fortsette å trene uten å være redde, sier forskerne.

Les hele artikkelen