Hjerteinfarkt: hjerte- og karsykdommer

Kardiomyopati betyr hjertemuskelsykdom og omfatter ulike tilstander som skyldes sykelige forandringer i selve hjertemuskelen. Symptomene inkluderer tung pust, trøtthet, uregelmessig hjerterytme og besvimelser. Kardiomyopatier reduserer hjertets pumpekapasitet og fører til hjertesvikt.

 

Dilatert kardiomyopati er årsaken til om lag 10 % av all hjertesvikt og trolig den vanligste årsaken til hjertesvikt hos barn. Sykdommen innebærer at hjertet utvider seg slik at hulrommet blir større, samtidig som muskulaturen stadig svekkes. Familiær dilatert kardiomyopati skyldes en nedarvet genfeil, og går sammen med sykdomstilfeller av ukjent årsak under fellesbetegnelsen idiopatisk dilatert kardiomyopati. Sykdommen kan imidlertid også skyldes årsaker som infeksjoner og alkoholmisbruk.

 

Ved hypertrofisk kardiomyopati blir selve hjertemuskelen tykkere uten at den samtidig blir sterkere. Så mange som 1 av 500 personer har sykdommen, som ofte skyldes en genmutasjon. Hypertrofisk kardiomyopati er en av de vanligste årsakene til plutselig hjertedød blant unge og gir økt risiko for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.

 

Arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati medfører økt dannelse av fett og bindevev i hjertet og er en av de vanligste årsakene til plutselig død blant idrettsutøvere. Sykdommen er i hovedsak arvelig, og finnes hos om lag 1 av 3000 personer.

 

Restriktiv kardiomyopati innebærer en stiv og lite elastisk hjertemuskel som ikke evner å fylles normalt med blod. Denne hjertemuskelsykdommer er vanligst blant eldre, og kan for eksempel skyldes betennelsessykdommer som leddgikt eller bindevevssykdommer.

 

Non-compaction kardiomyopati er en medfødt tilstand som innebærer at muskulaturen i den venstre hjerteveggen ikke er fullstendig modnet  i fosterlivet. Man kan være arvelig disponert for sykdommen. Symptomene oppstår ikke nødvendigvis før i voksen alder. Denne formen for kardiomyopati ble først beskrevet for få tiår siden og har vært ansett som svært uvanlig, men det er grunn til å tro at den ikke er fullt så sjelden som man tidligere har trodd.

 

Diabetisk kardiomyopati er betegnelsen på hjertesvikt hos personer med diabetes som ikke har samtidig koronarsykdom. Eldre som har hatt diabetes i mange år og som har dårlig kontrollert blodsukker og nyresvikt er spesielt utsatt. Ved denne foremn for kardiomyopati er veggen til venstre hjertekammer tykk og stiv, noe som svekker hjertet både i pumpe- og avslapningsfasen.


Artikler om Kardiomyopati:

Kan vurdere risiko for rytmeforstyrrelser ved ARVC med kombinert EKG og ultralyd

Publisert: - Postet i: Center for Cardiological Innovation, Hjerteblogg - Merket med emne: ,

Den sjeldne hjertemuskelsykdommen arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati (ARVC) kan føre til alvorlige hjerterytmeforstyrrelser og plutselig død. Kombinasjonen av hjerteultralyd og EKG var bedre til å identifisere pasienter som har hadde hatt alvorlige rytmeforstyrrelser enn de tradisjonelle elektriske målingene alene, ifølge en ny studie fra Center for Cardiological Innovation i Oslo.

Les hele artikkelenSyndecaner gjør hjertet stivere

Publisert: - Postet i: Center for Heart Failure Research, Hjerteblogg, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Reviews og meta-analyser - Merket med emne: , , , , ,

Økt mengde bindevev i hjertet gjør det stivt. Syndecaner er viktige molekyler i utviklingen av hjertefibrose, og norske forskere vet mer om disse mekanismene enn de fleste andre.

Les hele artikkelen

Skiller farlig og ufarlig hjertesykdom ved hjelp av ultralyd

Publisert: - Postet i: Center for Cardiological Innovation, Center for Heart Failure Research, Hjerteblogg, Integrert kardiovaskulær funksjon, K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning, Videoblogg - Merket med emne:

RVOT-VT er relativt ufarlige hjerterytmeforstyrrelser, mens arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati (ARVC) kan føre til plutselig hjertedød. Det er vanskelig å skille de to sykdommene ved vanlige undersøkelser, men nå har norske forskere vist at 24-timers EKG, hjerteultralyd og hjerte-MR kan være nyttige verktøy for å stille sikrere diagnoser og gi bedre behandling.

Les hele artikkelen

Simuleringer viser betydningen av fettvev i hjertet for farlige rytmeforstyrrelser ved ARVC

Publisert: - Postet i: Center for Cardiological Innovation, Hjerteblogg - Merket med emne:

Den arvelige hjertemuskelsykdommen arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati innebærer blant annet økt dannelse av fett- og bindevev i hjertet. Det er imidlertid ikke mengden fett, men hvor det dannes, som er mest avgjørende for de elektriske forstyrrelsene sykdommen medfører.

Les hele artikkelen