Hjertestans er oftest et resultat av rytmeforstyrrelser. I denne videobloggen møter vi Ravinea Manotheepan. Hennes forskningsgruppe studerer grunnlaget for slike rytmeforstyrrelser på cellulært, molekylært og genetisk nivå.

Normal hjerterytme avhenger av samspill mellom mange proteiner som kontrollerer balansen av salter og mineraler i hjertet. I dette samspillet er RyR-proteinet helt sentralt. Forstyrrelser i dette proteinet kan komme av sjeldne medfødte genfeil eller vanlige hjertehjertesykdommer som hjerteinfarkt.

Foreløpig finnes det ingen behandling som kan gjenopprette normal RyR-funksjon for å forebygge hjertestans. Man vet imidlertid at utholdenhetstrening kan ha en gunstig effekt på saltbalansen i hjertet, og kanskje påvirke funksjonen til RyR-proteinet på en gunstig måte. Lege Ravinea Manotheepan forteller her om en nylig utført studie med pasienter med økt risiko for rytmeforstyrrelser på grunn av medfødte feil i RyR-proteinet. Deres studie tyder på at disse pasientene kan ha nytte av utholdenhetstrening som forebyggende behandling.

I oppfølgende laboratoriestudier ønsker de å vise mekanismene bak denne effekten av trening.

Comments are closed.