Reperfusjonsbehandling* som PCI og koronar-bypass har bidratt til at langt flere enn tidligere overlever akutt hjerteinfarkt. Paradoksalt nok kan slik behandling bidra til å øke celledød i hjertet og dermed størrelsen på infarktstedet. Dette skyldes at det aktiveres betennelsesmekanismer når oksygentilførselen til hjertet åpnes opp igjen etter iskemi*. For å hindre at hjertet skades unødvendig mye trengs nye behandlingsstrategier som fokuserer på å redusere omfanget av denne inflammasjonen.

Les også: Kan insulin under reperfusjon redusere størrelsen på et hjerteinfarkt?
Les også: Insulin under reperfusjon kan hindre celledød ved koronarsykdom

Et protein som kan ha betydning for betennelsen i hjertet etter reperfusjon er toll-lik reseptor 9 (TLR9). TLR9 kjenner igjen DNA i bakterier, og er dermed en viktig del av det medfødte immunforsvaret vårt. DNA-et i bakterier ligner på DNA-et i mitokondriene* i cellene våre, og derfor kan også mitokondrie-DNA som blir frigjort fra skadde vev og celler aktivere TLR9. Tidligere studier har vist at omfanget av et hjerteinfarkt kan bli redusert hvis man aktiverer TLR9 før det oppstår oksygenmangel til hjertet, men dette har begrenset klinisk relevans for hjerteinfarkt ettersom det betyr at man må forutse kommende infarkter. Nå har forskere ved Oslo universitetssykehus undersøkt om de positive effektene også gjelder når hjertet allerede er rammet av iskemi, en behandling som praktisk sett er gjennomførbar.

Forskerne påførte mus oksygenmangel til hjertet i 30 minutter før de åpnet opp den blokkerte blodåren igjen. Samtidig som blodåren ble blokkert fikk halvparten av musene tilført et stoff som aktiverer TLR9, mens resten fikk saltvannsløsning. Et døgn senere opererte forskerne ut hjertene og undersøkte størrelsen på hjerteinfarktet. Det viste seg at omfanget av infarktet ikke var forskjellig i de to musegruppene.

På tross av dette oppdaget forskerne at TLR9-aktivering hadde resultert i endrede betennelsesresponser sammenlignet med kontrollgruppa. Den systemiske inflammasjonen var høyere, men i hjertet var det tegn til flere anti-inflammatoriske effekter. Forskerne vet ikke hvorfor disse positive effektene ikke reduserte omfanget av infarktet, men spekulerer i at det kan ha sammenheng med økte genuttrykk av det velkjente betennelsesstoffet TNF-α.

De kunne konkludere med at aktivering av toll-lik reseptor 9 under iskemi og reperfusjon endrer betennelsesresponsen i hjertet, uten at det har betydning for omfanget av et hjerteinfarkt. Dermed støtter studien ikke bruk av medisiner som direkte påvirker TLR9-systemet under iskemi-reperfusjon ved koronarsykdom.

Leave a reply