Kan sjeldne gener øke faren for hjerteinfarkt?

Genvarianter som finnes i store deler av befolkningen har sammenheng med risikoen for hjerteinfarkt. Nå har norske og amerikanske forskere undersøkt om også sjeldnere genvarianter kan ha betydning.