Røyking gir økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag, men paradoksalt nok kan det være enkelte fordeler forbundet med å røyke hvis man først skulle bli rammet av disse sykdommene. Mange slagpasienter får umiddelbar trombolytisk behandling med tPA-medisiner for å bryte ned blodpropper, og tidligere forskning har vist at det er større sannsynlighet for at tette blodårer åpner seg hos slagrammede røykere som får tPA-behandling enn hos ikke-røykere som får den samme behandlinga. Nå har forskere i Bergen undersøkt om røyking kan være assosiert med mer gunstig kortsiktig utfall av hjerneslag hos pasienter som gjennomgår slik trombolytisk behandling.

Til sammen 399 slagpasienter som fikk tPA ble undersøkt i studien, og det viste seg at de som røykte hadde vesentlig større sjanse for å unngå signifikant funksjonshemming innen ei uke etter slaget enn de som ikke røykte. Hos 424 akutte slagpasienter som ikke fikk trombolytisk behandling fant man ikke den samme sammenhengen.

Celler som blir kontinuerlig utsatt for nikotinrøyk responderer ved å produsere fibrinogen, et protein som omdannes til mer uoppløselig fibrin når blodet koagulerer. Høyt fibrinogeninnhold i blodet forbindes med økt dannelse av blodpropper, noe som kan forklare hvorfor røyking øker risikoen for en rekke hjerte- og karsykdommer. Imidlertid tror forskerne slike fibrin-rike blodpropper vil reagerer bedre på trombolyse enn blodpropper som inneholder mindre fibrin. Dette kan være årsaken til at røyking kan virke positivt på nedbryting av blodpropper ved hjerneslag når det kombineres med trombolytisk behandling.

Doktorgradsstipendiat Christopher Elnan Kvistad forteller mer om studien i Dagens Medisin: – Vi var overrasket over funnet