For folk flest er overvekt og fedme en uavhengig risikofaktor for å få hjerte- og karsykdom. Blant personer som allerede har iskemisk hjertesykdom indikerer imidlertid studier at pasienter med overvekt eller fedme kan ha redusert risiko for hjerteinfarkt og død. Dette såkalte fedmeparadokset er likevel omdiskutert, og nå tror norske forskere de kan ha funnet forklaringa på hvorfor resultatene spriker: Paradokset gjelder ikke for menn!

Mellom 2000 og 2004 inkluderte forskerne 4.131 pasienter som ble undersøkt for mistenkt stabil angina pectoris på sykehusene i Bergen og Stavanger. Innen utgangen av 2006 hadde 337 av disse fått akutt hjerteinfarkt, mens 302 hadde dødd – om lag halvparten som følge av hjerte- og karsykdom.

Det viste seg at menn med fedme hadde vesentlig høyere risiko for akutt hjerteinfarkt og død relatert til hjerte- og karsykdom sammenlignet med normalvektige menn. Dette gjaldt selv etter at forskerne justerte for faktorer som alder, hjertefunksjon, røyking, medisiner og lungesykdom. Overvektige menn uten fedme hadde ikke økt risiko i forhold til normalvektige. Risikoen for å dø i løpet av perioden, uavhengig av årsak, var ikke forskjellig i de tre ulike BMI-kategoriene.

Kvinner med anginasymptomer og fedme hadde derimot ikke høyere risiko for å få akutt hjerteinfarkt enn normalvektige. Det viste seg videre at de kvinnelige deltakerne med BMI mellom 25 og 30 nesten hadde halvert risiko for hjerteinfarkt sammenlignet med normalvektige. Det var ingen forskjell på risikoen for å dø i oppfølgingsperioden blant kvinner med ulik BMI, men forskerne så en ikke-signifikant trend til at kvinnelige deltakere med fedme hadde lavere risiko for å dø av hjerte- og karsykdom enn normalvektige deltakere.

BMI sier ingen ting om kroppssammensetning eller hvor på kroppen fettet sitter, og forskerne tror dette kan være en mulig forklaring på kjønnsforskjellene. Menn har ofte en større andel magefett enn kvinner, som gjerne får mer av det overflødige fettet på hofter og lår. Magefedme er forbundet med økt risiko for metabolsk syndrom og hjerte- og karsykdom, og kan kanskje forklare hvorfor fedme er forbundet med økt risiko for hjerteinfarkt og død blant hjertesyke menn, men ikke kvinner.

Les også: Friske med fedme har økt risiko for hjertesvikt

Leave a reply