Diabetes er en kronisk sykdom som skyldes mangel på insulin og/eller nedsatt insulinvirkning. En alvorlig komplikasjon i forbindelse med diabetes er innsnevringer eller blokkering av blodårene som følger av åreforkalkning. Resultatet blir dårlig sirkulasjon i benene som gir høy risiko for at sår ikke gror. Infiserte diabetes fotsår er en vanlig årsak til amputasjon av en tå eller en fot. Mer enn 50 % av pasientene som amputerer på karkirurgisk avdeling har diabetes. Årlig foretas det 400-500 amputasjoner over ankelnivå hos personer med diabetes i Norge og 1/3 av disse vet ikke om at de har diabetes.

Diabetiske fotsår skyldes to senkomplikasjoner av diabetes: nedsatt følsomhet og åreforkalkning. Identifisering av risikoføtter er viktig for å kunne forebygge amputasjon. Diabetes diagnostiseres vanligvis basert på verdier for fastende nivåer av blodsukker og en oral glukosetoleransetest (sukkerbelastning). Nylig er verdier ≥48 mmol/mol (6.5 %) for HbA1c (langtidsblodsukkeret) innført som en metode å stille diagnosen diabetes.

I dette videoinnslaget møter vi lege og professor Torbjörn Jonung fra avd. for karkirurgi, Haukeland universitetssykehus. Han forteller her om en studie hvor dem ønsket å validere målinger av langtidsblodsukkeret mot målinger av sukkerbelastning som metode for å diagnostisere diabetes i karkirurgiske pasienter.

Av 275 pasienter (ikke tidligere diagnostisert med diabetes) med åreforkalkning i beinet identifiserte langtidsblodsukkeret og sukkerbelastningen kun 1/3 av de samme tilfellene med diabetes. Når det gjelder forstadiet til diabetes så identifiserte sukkerbelastningen at 33 % av pasientene hadde forstadium til diabetes mens langtidsblodsukkeret identifiserte at 70 % av pasientene hadde det. Fortsatt så vet man ikke hva disse resultatene sier om en persons risiko for fortsatt utvikling av dårlig sirkulasjon i benene. Dette skal Torbjörn Jonung og hans forskningsgruppe undersøke for å kunne forebygge fremtidige amputasjoner hos de som har diabetes.

Referanse: HbA1c versus oral glucose tolerance test as a method to diagnose diabetes mellitus in vascular surgery patients. Iren D Hjellestad, Marianne C Astor, Roy M Nilsen, Eirik Søfteland1 and Torbjørn Jonung