Dieselavgasser og veistøv kan potensielt gjøre veiarbeidere spesielt utsatt for hjerte- og karsykdommer. Mesta tilbyr alle sine ansatte et frivillig motivasjonsprogram for fysisk aktivitet (dytt.no), hvor deltakerne blant annet kan konkurrere med kollegene sine på nett gjennom et armbånd som registrerer all aktivitet. Forskere ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt er nå i ferd med å kartlegge effekten av dette programmet på risikofaktorer som høyt blodtrykk og kolesterol, og har nylig publisert de første resultatene fra prosjektet.

Av de 121 deltakerne som fikk målt blodtrykk, diverse blodverdier, høyde og vekt, oppgav 45 at de trente høyst én dag hver uke. Disse hadde høyere diastolisk blodtrykk, totalkolesterol og LDL-kolesterol enn de som trente oftere. Videre indikerte resultatene at en del av forskjellen i blodtrykk mellom gruppene kunne forklares av at de som trente minst også hadde høyest BMI. Langtidsblodsukkeret hang imidlertid ikke sammen med den selvrapporterte treningsmengden.

De 42 kvinnene som deltok hadde lavere BMI og blodtrykk enn de 79 mennene, i tillegg til høyere utdanningsnivå og høyere nivåer av det fordelaktige HDL-kolesterolet. Samtidig uttrykker forskerne en viss bekymring over at den tredjedelen av mennene i studien som hovedsakelig hadde som arbeidsoppgave å manøvrere anleggsmaskiner var mindre fysisk aktive enn de øvrige deltakerne. Disse arbeiderne kan være spesielt disponert for avgasser og støv, og forskerne så at de hadde lavere nivåer av det gunstige HDL-kolesterolet og høyere nivåer av betennelsesmarkøren CRP enn resten av arbeiderne.

Deltakerne følges opp når motivasjonsprogrammet avsluttes etter åtte uker, og også etter ett år, noe som vil gi klarere svar på effekten av programmet. Men allerede på bakgrunn av disse innledende resultatene argumenterer forskerne for at arbeidsplassmotivert økt fysisk aktivitet kan ha en effekt på risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.

Leave a reply