35 % av alle dødsfall hvert år skyldes hjerte- og karsykdommer.

Mer overvekt og inaktivitet gjør at antall personer i risikosonen øker.

Nye oppdagelser viser at mikro-RNA-analyser kan forutsi hvilke pasienter som er i faresonen.

Det forskes mer på dette ved NTNU.

– Vi håper at nye markører ved blodprøver kan fange opp personer i risikosonen på et tidlig tidspunkt, slik at man kan bli oppmerksom på faren, og sette i gang forebyggingstiltak som trening – og kostholdsprogrammer, sier Anja Bye fra Cardiac Exercise Research Group (CERG) ved NTNU.

Les mer her:

Bye et al 2013 kopi

Circulating MicroRNAs and Aerobic Fitness – The HUNT- Study

Anja Bye, Helge Røsjø, Stian T. Aspenes, GianluigiCondorelli Torbjørn Omland, Ulrik Wisløff

Leave a reply