Kan måle umiddelbare endringer i hjertefunksjonen etter TAVI med hjerteultralyd

Ved hjelp av transkateter aortaklaffinnsetting (TAVI) kan også høyrisikopasienter få erstattet en forkalket hjerteklaff. Hvordan hjertet til pasientene umiddelbart responderer på inngrepet kan måles med hjerteultralyd, viser en ny studie.