Kateterbasert aortaklaffimplantasjon (TAVI) er et mindre invasivt inngrep som tilbys aortastenosepasienter som ikke kan få erstattet klaffen kirurgisk. De fleste som gjennomgår inngrepet er eldre med svekket funksjon av venstre hjertekammer. Transøsofageal hjerteultralyd benyttes til å overvåke pasientene under inngrepet, og nå viser en ny studie at metoden også kan avdekke hvilken umiddelbar effekt behandlingen har for sammentrekningshastigheten til venstre hjertekammer.

Les også: Ultralyd forutsier utfall umiddelbart etter innsetting av ny hjerteklaff

Forskerne inkluderte 40 eldre pasienter som gjennomgikk TAVI ved Oslo universitetssykehus i 2011 og 2012. Studien viste at den gjennomsnittlige sammentrekningshastigheten til venstre hjertekammer forbedret seg med 30 % fra umiddelbart før til umiddelbart etter inngrepet. De langsgående bevegelsene av venstre hjertekammer er svekket hos pasienter med alvorlig aortastenose, og et uttrykk for at hjertet er stivt og forstørret. Forbedringer i dette ultralydmålet er derfor ensbetydende med forbedret systolisk hjertefunksjon.

Ti av de 40 pasientene opplevde imidlertid ingen forbedring i sammentrekningshastigheten. De fleste pasienter som kvalifiserer til TAVI har alvorlig hjertesvikt, og forskerne spekulerer i at pasientene som ikke forbedret hastigheten ikke har noen reservekapasitet til å pumpe mer blod ut i kroppen selv om trykket i venstre hjertekammer reduseres og pulsen øker når den forkalkede hjerteklaffen erstattes med en frisk, kunstig klaff.

Studien viser at funksjonen til venstre hjertekammer kan overvåkes presist med hjerteultralyd under kateterbasert innsetting av ny aortaklaff, og at slike målinger kan være et verdifullt verktøy i tillegg til overvåkning av blant annet slagvolumet og pulsen til pasientene. Målinger av den maksimale langsgående hastigheten i sammentrekningene av venstre ventrikkel kan samtidig måle hvordan TAVI akutt endrer både pumpefunksjonen til hjertet og hjertets evne til å fylles med blod i avslapningsfasen.

Leave a reply