Mange har vondt i korsryggen uten en spesifikk diagnose. Det har blitt foreslått at åreforkalkning i blodårer som fører blod til området kan føre til slike smerter. Dårlig kolesterolprofil er en etablert risikofaktor for åreforkalkning, og dersom hypotesen stemmer burde man derfor kunne se en sammenheng mellom kolesterolnivåene og framtidige ryggsmerter i en befolkningsbasert studie. Nå har forskere ved Oslo universitetssykehus sett etter en slik sammenheng i datamateriale fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Forskerne hadde data om totalkolesterol, triglyserider* og HDL-kolesterol fra 25.450 personer som deltok i både HUNT2 i 1995–1997 og HUNT3 i 2006–2008. Det viste seg at høyere nivåer av det gode HDL-kolesterolet var moderat forbundet med redusert risiko for å få kroniske korsryggsmerter i løpet av perioden mellom de to undersøkelsene, mens høyere nivåer av triglyserider var svakt forbundet med økt risiko for slike smerter. Signifikansen i sammenhengene forsvant imidlertid da forskerne justerte for andre faktorer som er forbundet med både kolesterolprofil og korsryggsmerter, for eksempel BMI, blodtrykk, fysisk aktivitetsnivå, utdanning og røyking.

Forskerne gjorde videre undersøkelser, og fant ut at mesteparten av sammenhengen mellom kolesterolnivåer og framtidige ryggsmerter kunne forklares ved hjelp av BMI. I tråd med dette har en annen studie i doktorgradsarbeidet til førsteforfatter Ingrid Heuch vist at høyere BMI er en sterk og uavhengig risikofaktor for korsryggsmerter.

Forskerne fant om lag de samme resultatene da de undersøkte personer som oppgav korsryggsmerter ved begge helseundersøkelsene. Unntaket var for HDL-kolesterol blant menn, der også de justerte analysene viste en svak, men signifikant sammenheng mellom lave nivåer og økt risiko for ryggsmerter. Dette kan ifølge forskerne skyldes tilfeldigheter, men de utelukker ikke at HDL-kolesterol påvirker risikoen for korsryggsmerter annerledes enn andre kolesterolverdier.

Leave a reply