Norsk sensor kan redusere risikoen ved hjertekirurgi

Ved hjelp av et lite akselerometer klarte forskerne å overvåke funksjonen til venstre ventrikkel ved åpen hjertekirurgi kontinuerlig. Dette er ikke mulig med dagens metoder, og forskninga kan bidra til å gjøre hjerteoperasjoner tryggere.