Anfallsvis (paroksymalt) atrieflimmer er spontane hjerterytmeforstyrrelser som går over av seg selv. Elektriske impulser i lungevenene er vesentlige for at et anfall av atrieflimmer skal starte, og ved radiofrekvensablasjonsbehandling brennes det av en sirkel som isolerer lungevenene fra hjertets venstre atrium (forkammer). Nå viser en studie fra Oslo universitetssykehus at hjerteultralyd av venstre atrium kan forutsi tilbakefall av atrieflimmer etter ablasjonsbehandling hos pasienter med normal ventrikkelfunksjon.

61 personer som hadde gjennomgått radiofrekvensablasjon mot paroksymalt atrieflimmer ble inkludert i studien. Foruten atrieflimmer var pasientene praktisk talt fri for hjerte- og karsykdom. 30 pasienter opplevde ingen tilbakefall av atrieflimmer under oppfølgingen, mens 31 av pasientene opplevde nye flimmerepisoder i løpet av relativt få måneder etter behandlingen. Det viste seg at sistnevnte gruppe hadde større grad av mekanisk dispersjon (heterogen hjertemuskelsammentrekning) i venstre atrium enn de som ikke hadde hatt nye episoder. Mekanisk dispersjon innebærer forstyrrelser i sammentrekningsmønsteret til atriet, slik av sammentrekningene blir mindre synkrone. Forskerne tror graden av mekanisk dispersjon kan reflektere graden av stivhet (fibrose) i forkammeret, noe som i tidligere studier har vært en god indikator på risikoen for tilbakefall av flimmer etter ablasjonsbehandling.

I tillegg fant forskerne at atriefunksjonen målt med global longitudinell strain (GLS, sammentrekningene i hjerteveggen) var redusert ved atrieflimmer sammenlignet med 20 friske kontrollpersoner, men for dette ultralydmålet var det ingen forskjell mellom de to gruppene av flimmerpasienter. Samtidig var mekanisk dispersjon et bedre verktøy enn strain for å skille pasienter med atrieflimmer fra friske. Funnene kan bidra til at legene får et enkelt og ikke-invasivt klinisk verktøy til å forutsi gjentatt risiko for atrieflimmer etter ablasjonsbehandling i en gruppe pasienter hvor dette ellers er vanskelig. Dette kan igjen ha betydning for den videre behandlingen av pasientene.

Leave a reply