Indre blødninger kan være dødelige, spesielt om de ikke oppdages tidlig. Dessverre finnes det ingen gode, ikke-invasive metoder for å oppdage blødninger hos pasienter som puster uten hjelp fra en mekanisk ventilator, men nå har forskere i Oslo gjennomført en studie som kan bidra til at pasienter med blodtap kan identifiseres på et tidligere tidspunkt.

Hjertet vårt slår litt raskere når vi puster inn og litt langsommere når vi puster ut, noe som bidrar til å stabilisere blodflyten i kroppen. Også slagvolumet, altså den mengden blod som pumpes ut hvert hjerteslag, varierer med pusten. Det forskerne har funnet ut er at blodtap medfører at denne naturlige variasjonen i puls og slagvolum reduseres.

I videoen over beskriver forsker Maja Elstad ved Universitet i Oslo metoden som ble brukt for å simulere blødning. 16 friske forsøkspersoner mellom 19 og 25 år ble utsatt for undertrykk over beina i ti minutter, og fikk mekanisk pustehjelp halvparten av denne perioden. Via en blodtrykksmåler rundt langfingeren til deltakerne ble slagvolumet regnet ut. Ved blodtap vil slagvolumet reduseres, og forskerne inkluderte bare de ti personene som fikk en reduksjon i slagvolumet på minst 10 % som følge av den simulerte blødningen.

Variasjonen i slagvolumet ble regnet ut med tre ulike formler. For to av målene så forskerne at variasjonen ble signifikant redusert ved blodtap da forsøkspersonene pustet uten hjelp. Én av metodene for å måle slagvolumvariasjon var dessuten godt egnet til å forutsi blodtap. Dermed kunne forskerne konkludere med at en reduksjon i slagvolumvariasjon kan avsløre skjult blodtap hos friske, unge personer som puster ved egen hjelp. Ved mekanisk ventilasjon var den ingen endring i slagvolumvariasjonen ved det simulert blodtapet.

– Vi ønsker at denne metoden i framtida kanskje kan tas i bruk allerede under transport til sykehus, slik at man kan skille mellom pasienter som er avhengig av rask transport og pasienter som kan vente litt lenger, forteller Maja Elstad til UNIKARD.

Forskerne gjorde tilsvarende funn for hjerterytmevariasjonen, og også her var én av tre utregningsmetoder velegnet til å forutsi blodtap da personene pustet selv. Disse funnene må bekreftes i flere studier før de eventuelt kan tas i bruk i klinisk praksis.

Leave a reply