– 63 % av de kalde pasientene døde innen et halvt år etter hjertestans utenfor sykehus, sammenlignet med 45 % av pasientene med høyere kroppstemperatur. Resultatene er som forventet og bekrefter tidligere studier på området, sier overlege Jan Hovdenes ved Rikshospitalet.

Nesten 1000 pasienter

De nye analysene tar utgangspunkt i 926 bevisstløse, gjenopplivede hjertestanspasienter som var del av den store internasjonale TTM-studien. 129 av dem hadde en kroppstemperatur på 34 °C eller lavere da de kom til sykehuset.

– Blant disse var sannsynligheten større for at ingen hadde vært vitne til hjertestansen, og det tok lenger tid fra hjertestans til gjenopplivning ble startet og til pasientene gjenvant spontan sirkulasjon. Vi fant også tegn til at hjertestansen oftere var knyttet til mer ufordelaktige omstendigheter enn blant de varmere pasientene. Disse forholdene forklarte den økte dødeligheten, og i multivariate analyser var ikke kroppstemperaturen ved innleggelse i seg selv av betydning for utfallet, sier Hovdenes.

Ingen effekt av nedkjøling

Hovedresultatene fra TTM-studien ble publisert i The New England Journal of Medicine i 2013, og undersøkte effekten av nedkjøling som behandling etter hjertestans. Slik terapeutisk hypotermi innebærer å senke kroppstemperaturen til pasienten til 32–34 °C, med mål om at den nevrologiske funksjonsevnen skal bevares bedre. I studien ble pasienter som var gjenopplivet, men bevisstløse, etter hjertestans utenfor sykehus tilfeldig fordelt til en måltemperatur på 33 eller 36 °C. Resultatene dokumenterte ingen forskjell i overlevelse eller nevrologisk funksjon mellom de to gruppene etter seks måneder.

De nye analysene fra Hovdenes og kollegene tyder på at disse nøytrale resultatene gjelder uansett hvilken kroppstemperatur pasientene har ved ankomst sykehuset. Resultatene indikerer dessuten at dødsfall i gruppa med lav kroppstemperatur ved ankomst sykehus og 36 °C som måltemperatur ikke var relatert til passiv oppvarming. Videre spilte det ikke noen rolle for overlevelsen om pasientene ble aktivt kjølt ned eller passivt varmet opp for å nå de respektive måltemperaturene i TTM-studien. Det var heller ikke noen forskjell i dødelighet mellom pasienter ut fra hvor raskt de ble varmet opp eller kjølt ned.

Leave a reply