Bedret nøyaktigheten ved å fjerne sukker fra markør for hjertesvikt

Publisert: - Postet i: Center for Heart Failure Research, Hjerte-thorax forskningsgruppe, Hjerteblogg, K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning - Merket med emne:

Høye nivåer av NT-proBNP i blodet indikerer hjertesvikt. Forskere ved Akershus universitetssykehus har vist at biomarkøren er enda mer nøyaktig i diagnostikk og prognose dersom sukkermolekyler fjernes fra NT-proBNP før blodprøvene analyseres.

Les hele artikkelen


CaMKII bidrar i fosforylering som øker sammentrekningskraften til hjertet

Publisert: - Postet i: Center for Heart Failure Research, Hjerteblogg, K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning, Reseptorer, signaloverføring og hjertefarmakologi - Merket med emne:

Enzymet kalsium/kalmodulin-avhengig kinase II (CamKII) er involvert i en rekke reguleringsprosesser i hjertet. Nå har norske forskere for første gang vist at CaMKII er involvert i fosforyleringsprosessen av proteinet myosin lett-kjede, noe som påvirker sammentrekningsevnen av hjertet.

Les hele artikkelen

Liten nytteverdi av årsaksutredning ved idiopatisk dilatert kardiomyopati

Publisert: - Postet i: Center for Heart Failure Research, Hjerteblogg, K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning - Merket med emne:

Idiopatisk dilatert kardiomyopati omfatter alle varianter av hjertemuskelsykdommen hvor årsaken er ukjent. Bakgrunnen for sykdommen kan ha betydning for hvordan pasientene bør behandles, men en ny norsk studie viser liten verdi av å gjennomføre omfattende tilleggsundersøkelser i et forsøk på å finne den underliggende årsaken.

Les hele artikkelen