Polyfenoler er antioksidater som finnes i frukt og bær, som i flere studier har vist en postitiv effekt på blodtrykket. Nå indikerer en ny studie fra Universitetet i Oslo at både personer med hypertensjon og personer med blodtrykk høyt i normalområdet kan redusere blodtrykket ved å drikke juice med høyt innhold av polyfenoler.

Les også: Kiwi er bra for blodtrykket

134 friske 50–70-åringer med blodtrykk høyere enn 130/85 mmHg ble tilfeldig fordelt på tre grupper, og alle drakk en halv liter juice hver dag i 12 uker. Deltakerne i gruppe 1 drakk den polyfenolrike juicen Tine MANA med blåbær, aronia, druer og kirsebær, mens deltakerne i gruppe 2 fikk den samme juicen tilsatt enda mer polyfenoler fra solbær. De som ble trukket til gruppe 3 fikk en placebo-juice som inneholdt langt mindre polyfenoler. Allerede etter seks uker var det systoliske blodtrykket signifikant mer redusert i de to første gruppene kombinert sammenlignet med gruppe 3.

Reduksjonen av det systoliske blodtrykket i gruppe 1 og 2 samlet var på gjennomsnittlig 7,2 mmHg etter 12 uker. Blant deltakerne som hadde blodtrykk over 140/90 mmHg reduserte de to juicene det systoliske blodtrykket enda mer. Forskerne kunne konkludere med at juicer rike på polyfenoler kan ha en blodtrykkssenkende effekt, spesielt for personer som har høyt blodtrykk.

Leave a reply