Les omtale av nye studier fra K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning her


K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning er en del av Center for Heart Failure Research, og består av forskere og leger innen basal og klinisk hjerteforskning fra Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus. Alle de seks forskningsgruppene ved senteret har som mål å gjøre banebrytende forskning innen hjertesvikt, med fokus på årsaker til at et skadet hjerte utvikler svikt. Ny kunnskap om mekanismer på molekyl- og cellenivå kan bidra til bedre diagnostikk og behandling av hjertesvikt, som er en av få hjertesykdommer som fortsatt vokser i omfang.

De seks forskningsgruppene i K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning:

Reseptorer, signaloverføring og hjertefarmakologi
Undersøker endringer i signaloverføring ved hjertesvikt, med mål om å utvikle nye legemidler
Gruppeleder: Professor Finn Olav Levy

Cellular and Molecular Biology of Myocardial Hypertrophy and Heart Failure
Studerer mekanismer for hvorfor økt stress på hjertet gjør det stort og stivt og på sikt fører til hjertesvikt
Gruppeledere: Professor Geir Christensen og professor Theis Tønnessen

Myocardial and inflammatory markers in cardiovascular disease
Fokuserer på kliniske studier som kan gi ny kunnskap om betennelse og molekylære mekanismer ved hjertesykdom
Gruppeledere: Professor Lars Gullestad og forsker Leif Erik Vinge

Hjerte-thorax forskningsgruppe (CRG)
Ønsker å utvikle skreddersydd behandling for pasienter med svekket hjertefunksjon
Gruppeledere: Professor Torbjørn Omland og førsteamanuensis Helge Røsjø

Disease Mechanisms of Heart Failure
Mekanismene som fører til hjertesvikt undersøkes i denne gruppa ved hjelp av avansert bildeteknologi og molekylærbiologi
Gruppeleder: Professor Ivar Sjaastad

Integrert kardiovaskulær funksjon
Studerer hjertemekanikk for å bedre forståelse av hjertefunksjonen og diagnostikk av hjertesykdom
Gruppeleder: Professor Otto A. Smiseth

Leave a reply