Iskemisk postkondisjonering påvirket ikke hjertefunksjonen etter STEMI-infarkt

Hjerteinfarktpasienter som ble behandlet med iskemisk postkondisjonering hadde ikke bedre hjertefunksjon fire måneder senere enn ei gruppe som ikke fikk denne behandlingsmetoden.