Lavt blodvolum (hypovolemi) gjør at mindre blod strømmer tilbake til hjertet. Dermed synker pumpeevnen og slagvolumet til hjertet. Ukontrollerte, indre blødninger er dødelige, men vanskelige å oppdage på et tidlig tidspunkt. Slagvolumet vårt varierer ut fra om vi puster ut eller inn, og tidligere har forskere ved Universitetet i Oslo vist at disse variasjonene synker ved simulert blødning. Dermed kan man potensielt bruke variasjonene i slagvolum til å avdekke blødning og innlede behandling tidlig.

– Den nye artikkelen vår tyder på at denne reduksjonen i slagvolumvariasjonen avdekkes like godt med henholdsvis ultralyd og blodtrykksmåling på langfingeren når friske personer utsettes for simulert blødning. Impedanskardiografi var derimot ikke egnet, sier Maja Elstad, som har ledet forskningsprosjektet med forskerlinjestudent Nathalie Holme. Den forrige studien undersøkte kun blodtrykksmåling på fingeren, og bare ved lett hypovolemi. Den nye studien inkluderer altså ytterligere to målemetoder, og også simulering av mer uttalt reduksjon i blodvolumet.

I studien fikk ti unge, friske kontrollpersoner underkroppen plassert i et undertrykkskammer som suger blodet til beina. I løpet av det ti minutter lange forsøket ble trykket gradvis redusert ned mot 60 mmHg under atmosfæretrykket, noe som senker hjertets slagvolum tilsvarende det man ser ved en alvorlig blødning. Sju av forsøkspersonene måtte gi seg underveis på grunn av akutt blodtrykksfall eller andre tegn på at det var nære ved å besvime.

De tre metodene for å måle slagvolumet ble gjennomført samtidig, og alle metodene viste en gradert reduksjon i slagvolum etter hvert som trykket i kammeret ble redusert. Endringene i variasjon fra utpust til innpust kunne imidlertid altså bare avdekkes med to av metodene, noe som gjaldt både ved mild og moderat hypovolemi.

Forsker Maja Elstad beskriver den forrige studien i denne videoen fra 2015:

Leave a reply