Trening i svangerskapet er bra for både mor og barn, men svært intensiv utholdenhetstrening kan potensielt redusere blodstrømmen til morkaka og påvirke fosteret. Nå har forskere ved Universitetet i Tromsø som de første undersøkt om intervalltrening med høy intensitet er trygt og effektivt for gravide og for fostrene i magen.

Forskerne benyttet 48 hunrotter i studien, og halvparten av dem ble tilfeldig trukket til ei treningsgruppe som gjennomførte 10×4-minuttersintervaller på tredemølle fem dager hver uke i tre uker. Etter dette fikk rottene besøk av hanrotter en dag, og fem av rottene i treningsgruppa og sju i kontrollgruppa ble gravide. Deretter trente treningsgruppa i tre uker til før forskerne undersøkte dem med blant annet hjerteultralyd.

Det målte maksimale oksygenopptaket til rottene endret seg ikke som følge av treninga, men ettersom de løp langt raskere på tredemølla mot slutten av perioden enn i starten mener forskerne likevel at treningsperioden forbedret den fysiske formen deres. Verken kroppsvekt eller hjertets hvilepuls, minuttvolum, vekt eller pumpefunksjon var forskjellig i de ulike rottegruppene, og uttrykket av gener relatert til skadelig remodellering av hjertet ble ikke påvirket av trening hos verken gravide eller ikke-gravide rotter. Dermed indikerer studien at unge, gravide rotter tolererer høyintensiv intervalltrening godt, men at det ikke har noen vesentlig effekt på hjertefunksjonen deres.

Les også: Er hjertet til gravide ekstra beskyttet?

Heller ikke egenskapene eller størrelsen til morkaka, antall rotteunger i hvert kull, vekta av hjertet eller kroppsvekta til fostrene ved termin var forskjellig ut fra om de gravide rottene hadde trent eller ikke. Intervalltrening påvirket dessuten ikke kapasiteten til å motvirke oksidativt stress i morkaka eller fostrenes hjerter eller levre. Imidlertid var uttrykket av enkelte gener relatert til oksidativt stress endret i hjertene og leveren til fostre av rotter som hadde trent, noe som ifølge forskerne kan indikere at oksygenmangel ved trening over melkesyreterskelen setter i gang en beskyttelsesreaksjon mot skadelig oksidativt stress.

Tidligere studier som har sett at fosteret potensielt kan ta skade av intensiv trening, har undersøkt kontinuerlig høyintensitetstrening. Forskerne spekulerer derfor i at de relativt korte bolkene med fire minutter høy intensitet og rolig aktivitet imellom kan forhindre at blodstrømmen til morkaka reduseres tilstrekkelig til å påvirke fosteret. Før de kan si at omfattende trening over laktatterskelen er trygt for gravide kvinner, trengs imidlertid kliniske studier med grundig overvåkning av fostrene.

Leave a reply