Ett år med intensiv 4×4-intervalltrening førte til markant forbedring av kondisjonen til hjertetransplanterte pasienter. Fire år etter at treningsperioden var over tenderte imidlertid oksygenopptaket til å være lavere enn før pasientene begynte å trene, og på samme nivå som i kontrollgruppa som ikke hadde trent. På samme tidspunkt var det heller ingen forskjell i det fysiske aktivitetsnivået mellom de to gruppene. Dermed tyder resultatene på at hjertetransplanterte ikke finner motivasjon til videre intensiv trening etter ett år med organisert intervalltrening, og at nye treningsperioder på jevnlig basis er avgjørende for at de skal ha langvarig effekt av treningen.

Ingen varig effekt på kondisjon

Studien fra Oslo universitetssykehus inkluderer 41 hjertetransplanterte som hadde blitt tilfeldig fordelt til standard oppfølging eller organisert intervalltrening 72 ganger i løpet av et år. Etter dette året hadde oksygenopptaket i treningsgruppa forbedret seg fra gjennomsnittlig 27,7 til 31,2 ml/kg/min, mens det var uendret i kontrollgruppa. Treningen hadde også forsinket utvikling av koronarsykdom i blodårene til det nye hjertet og økt treningskapasiteten i lårmuskulaturen til deltakerne. Fire år senere var oksygenopptaket redusert til 26,0 ml/kg/min i treningsgruppa, og også de andre treningseffektene de oppnådde sammenlignet med kontrollgruppa var borte.

Aktivitetsmålere viste at de aller fleste deltakerne knapt nok var fysisk aktive med høy intensitet i det hele tatt fire år etter at intervensjonen ble avsluttet. De var derimot i aktivitet med moderat intensitet i mer enn én time hver dag, og det var ingen forskjell mellom de som hadde deltatt i treningsgruppa og kontrollgruppa. Resultatene tyder på at fysisk aktivitet med moderat intensitet ikke er tilstrekkelig til å opprettholde det økte oksygenopptaket hjertetransplanterte får som følge av intensiv intervalltrening.

Reduserte symptomer på angst

Men forskerne fant én langtidseffekt: Deltakerne som hadde trent 4×4-intervaller flere år tidligere rapporterte om redusert angst, mens symptomene på angst hadde økt blant de som ikke ikke hadde trent 4×4-intervaller. Denne forskjellen kan ifølge forskerne tyde på at intensiv intervalltrening har positiv og langvarig innvirkning på angstsymptomer hos hjertetransplanterte. Pasientene i studien rapporterte generelt om relativt god livskvalitet og lite depresjon, og på disse områdene fant ikke forskerne noen signifikant langsiktig effekt av treningsintervensjonen.

Deltakerne i studien var i gjennomsnitt 49 år gamle da de ble inkludert i studien rundt fire år etter at de hadde fått nytt hjerte.

LES OGSÅ:

Hjertetransplanterte med god kondisjon lever lenger

 

Leave a reply