Trening er en viktig del av behandlingen ved hjertesykdom. Flere studier viser at de som deltar i hjerterehabilitering etter for eksempel hjerteinfarkt, har redusert risiko for tidlig død sammenlignet med de som ikke deltar i rehabilitering. Høyintensitets intervalltrening har vist seg å ha meget positiv effekt på hjertepasienter. I tidligere studier  er imidlertid treningen utført i laboratorium med nøye tilsyn og veileding. I denne videoen forteller stipendiat Inger-Lise Aamot fra NTNU, om resultatene fra et prosjekt hvor formålet var å undersøke om høyintensitets intervalltrening er like effektivt når den utføres ute på sykehusklinikken som i laboratorium. I tillegg ønsket man å undersøke om denne treningsformen kan fungere som hjemmetrening da det er flere rundt om i landet som ikke har tilgang på organisert hjerterehabilitering.

Les abstractet her http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23613224