Forskere ved Stavanger universitetssjukehus inkluderte 19 pasienter med hjertesvikt som hadde mulighet til å trene tre dager hver uke i tolv uker. Tolv andre pasienter utgjorde kontrollgruppa som ikke trente. Pasientene ble først fulgt opp etter treningsperioden, og deretter igjen etter to år. Alle pasientene hadde fått implantert en ICD – en automatisk hjertestarter – noe som er vanlig for hjertesviktpasienter med høy risiko for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser og plutselig hjertedød.

Bedre livskvalitet

Pasientene som trente gjennomførte 4×4-intervaller på 85 % av makspulsen sin. Det viste seg at treningsperioden resulterte i at flere mål på livskvalitet ble forbedret, nærmere bestemt generell helse, vitalitet, sosial fungering og mental helse. Disse verdiene ble stort sett redusert ned igjen mot opprinnelige verdier i løpet av de neste to årene. På dette tidspunktet hadde imidlertid enkelte av de samme målene på livskvalitet forverret seg hos deltakerne i kontrollgruppa.

I tillegg rapporterte pasientene som trente færre symptomer på depresjon etter treningsperioden, men disse resultatene var ikke lenger statistisk signifikante etter at forskerne hadde justert analysene for usikkerheten som er knyttet til å gjøre mange analyser samtidig. Kontrollpersonene rapporterte forverring av depresjonssymptomer etter to år, og scoret dårligere enn treningsgruppa på dette punktet både etter tolv uker og to år.

Mer aktive

Etter to år oppgav deltakerne i treningsgruppa å sitte mindre stille enn deltakerne i kontrollgruppa, og de tenderte også til å gjennomføre mer fysisk aktivitet. Det var ingen forskjell i antall sjokk fra hjertestarter eller antall sykehusinnleggelser i de to pasientgruppene i løpet av oppfølgingsperioden.

Redusert livskvalitet, angst og depresjon er svært vanlig hos pasienter med implantert hjertestarter, og mange er redde for å trene av frykt for at det skal utløse et sjokk fra hjertestarteren. Tidligere resultater fra samme forskningsprosjekt har vist at intervalltrening er trygt og effektivt for disse pasientene, og denne nye studien indikerer at slik trening også kan være gunstig for livskvalitet og fysisk aktivitetsnivå over tid.

LES OGSÅ:

4×4-intervaller er trygt for pasienter med hjertestarter

 

Leave a reply