EuroHeartCare 2016

Hvor: Athen, Hellas

Når: 15. og 16. april

EuroHeartCare er en todagers kongress med kardiologiske sykepleiere som hovedmålgruppe. Tema for kongressen i 2016 er «Excellence in patient care»

Frister:

16. november 2015: Innsending av abstrakt

27. januar 2016: Frist for påmelding med rabattert pris

16. mars 2016: Siste frist for påmelding

Hjemmeside: EuroHeartCare 2016

 

EuroPRevent 2016

Hvor: Istanbul, Tyrkia

Når: 5. – 7. mai

EuroPrevent går over tre dager og er den ledende internasjonale kongressen innen forebyggende kardiologi. I 2016 er hjertehelse hos unge hovedtema for kongressen. EuroPRevent 2016 diskutert i en av sendingene fra ESC TV under ESC-kongressen i London i august 2015.

 

Frister:

11. januar 2016: NY FRIST for innsending av abstrakt

24. februar 2016: Frist for påmelding med rabattert pris

4. april 2016: Siste frist for påmelding

Hjemmeside: EuroPRevent 2016

 

EuroCMR 2016

Hvor: Firence, Italia

Når: 12. – 14. mai

Tredagerskongressen EuroCMR er Europas største og viktigste møteplass for ny forskning innen magnetresonanstomografi (MR) av hjertet. Tema i 2016 er «Current clinical application of CMR». Kongressen har om lag 500 deltakere, og mer enn 70 internasjonale eksperter holder foredrag.

Frister:

15. desember 2015: Innsending av abstrakt

15. januar 2016: Innsending av caser

14. februar 2016: Frist for påmelding med rabattert pris

14. april 2016: Påmeldingsfrist

30. april 2016: Frist for etterpåmelding

Hjemmeside: EuroCMR 2016

 

Heart Failure 2016

Hvor: Firence, Italia

Når: 21. – 24. mai

Heart Failure er etablert som verdens ledende kongress innen hjertesvikt, og arrangeres for tredje gang i 2016. Nærmere 2000 abstrakter blir sendt inn til kongressen, og nærmere 5000 hjerteeksperter deltar. Kongressen i 2016 har fått undertittelen «Heart Failure: State of the Art».

Frister:

13. januar 2016: Innsending av abstrakt

24. februar 2016: Innsending av caser

30. mars 2016: Innsending av siste forskningsgjennombrudd

21. mars 2016: Frist for påmelding med rabattert pris

18. april 2016: Siste frist for påmelding

Hjemmeside: HeartFailure 2016

 

EuroCVP 2016

Hvor: Tel-Aviv, Israel

Når: 29. – 30. mai

Denne kongressen tar for seg nøkkeltemaer innen medisinering av hjerte- og karsykdom.

Frister:

Åpent for innsending av abstrakt

15. februar 2016: Frist for påmelding med svært rabattert pris

30. mars 2016: Frist for påmelding med rabattert pris

29. mai: Påmelding er mulig til full pris helt fram til kongressen avholdes

Hjemmeside: www.eurocvpcongress.org

 

World Congress of Cardiology & Cardiovascular Health 2016

Hvor: Mexico City, Mexico

Når: 4. – 7. juni

Dette er en global, interaktiv kongress i regi av World Heart Federation. Hjertespesialister innen ulike fagområder deltar, og 1000 abstrakter om ny forskning presenteres på kongressen.

Frister:

2. november 2015: Innsending av abstrakt

28. januar 2016: Frist for påmelding med rabattert pris

14. mai 2016: Siste frist for ordinær påmelding

Hjemmeside: WCC 2016

 

EHRA EUROPACE CARDIOSTIM 2016

Hvor: Nice, Frankrike

Når: 8. – 11. juni

Denne årlige kongressen tar for seg teknologiske nyvinninger i diagnostikk og behandling av arytmier og ledningsforstyrrelser i hjertet. Nærmere 6000 forskere fra hele verden deltar på kongressen.

Frister:

14. januar 2016: Innsending av abstrakt

31. mars 2016: Frist for påmelding med rabattert pris

8. juni 2016 (kongress-start): Siste frist for forhåndspåmelding

Hjemmeside: www.cardiostim.com

 

ESC-kongressen 2016

Hvor: Roma, Italia

Når: 27. – 31. august

Verdens største hjertekongress samlet i 2015 mer enn 30 000 eksperter innen hjerte- og karsykdom. I 2016 arrangeres kongressen i Roma.

Frister:

14. februar 2016: Innsending av abstrakt

1. mars 2016:  Innsending av caser

1. mai 2016: Innsending av siste forskningsgjennombrudd

31. mai 2016: Frist for påmelding med rabattert pris

31. juli 2016: Siste frist for påmelding

Hjemmeside: ESC Congress 2016

Leave a reply