Betennelse medvirker trolig i utviklingen av hjertesvikt, men endringer i inflammasjonsmarkører hos pasienter som opplever akutt hjertesvikt som følge av et større STEMI-hjerteinfarkt er lite studert. Forskere ved Oslo universitetssykehus gjennomførte nylig en studie som undersøkte betennelsesresponsen hos denne pasientgruppa.

På fem tidspunkter, fra et døgn til seks uker etter akutt PCI-behandling av et STEMI-infarkt, sjekket forskerne nivåene av til sammen ti velkjente betennelsesmarkører i blodet til 61 pasienter. Hjertefunksjonen til pasientene bedret seg over tid, men den eneste markøren som var forbundet med forbedringen var interleukin-8. Pasienter med laveste nivåer av interleukin-8 målt et døgn etter PCI hadde signifikant større bedring i hjertefunksjonen etter seks uke sammenlignet med de som hadde de høyeste nivåene. Forskerne fant også at de pasientene som opplevde forverring eller ingen bedring av hjertefunksjonen i denne perioden hadde signifikant høyere nivåer av interleukin-8 enn de øvrige pasientene.

Forskerne kunne konkludere med at høye nivåer av interleukin-8 et døgn etter PCI-behandling er tett forbundet med redusert forbedring i funksjonen til venstre hjertekammer i løpet av de første seks ukene etter STEMI-hjerteinfarkt komplisert med akutt hjertesvikt. Da det ikke ble funnet noen sammenheng mellom interleukin-8 og infarktskaden i akuttfasen målt med troponin T eller infarktstørrelse etter seks uker målt med SPECT*, mener forskerne at interleukin 8-nivåene reflekterer andre aspekter av hjerteskade enn celledød i forbindelse med selve infarktet. De foreslår at betennelsesmarkøren kan være en del av en kjede av skadelige prosesser som kan oppstå etter at den blokkerte blodåren i hjertet er åpnet og lede til tilstopping av små kapillærer i hjertets blodåresystem, såkalt mikrovaskulær obstruksjon.

*Ordforklaringer:

STEMI: ST Segment Elevation Myocardial Infarction; hjerteinfarkt som kjennetegnes av at ST-segmentet på et elektrokardiogram er unormalt forhøyet
PCI: perkutan koronar intervensjon; et kateter føres inn til en trang eller blokkert blodåre i hjertet, hvor det blåses opp en ballong som sprenger ut blodåren. En stent av metall blir stående igjen for å holde blodåren åpen
Troponin T: en biologisk markør på skade av hjertemuskelceller. Enzymet lekker ut i blodbanen ved hjerteinfarkt og nivået av markøren vil øke med graden av celleskade.
SPECT: Singel Photon Emission Computed Tomography; Røntgenundersøkelse som benytter en radioaktivt merket isotop til å bestemme infarktstørrelse

Leave a reply