Kolesterol i kroppen transporteres i lipoproteiner med ulik tetthet. Lipoproteiner med lav tetthet (LDL) frakter kolesterol til blodåreveggen, og spiller en vesentlig rolle for aterosklerose. Når LDL-partikler som har gravd seg inn i blodåreveggen blir spist av såkalte eteceller – makrofager – dannes det skumceller, og opphopning av slike celler danner plakket som forbindes med åreforkalkning. Samtidig fremmes utskillelsen av en rekke betennelsesstoffer som framskynder plakkdannelsen ytterligere.

Lipoproteiner med høy tetthet (HDL) kan derimot transportere kolesterolet tilbake fra blodåreveggen til leveren. Hovedbestanddelen i HDL-partiklene i blodplasma er apolipoprotein A1 (apoA-1), som i likhet med HDL promoterer kolesteroltransport ut av makrofager. Interleukin-10 (IL-10) er et antiinflammatorisk cytokin som har vist seg å kunne beskytte mot åreforkalkning, og studier tyder på at IL-10 kan øke transporten av kolesterol ut av celler. Forskere i Oslo har nå undersøkt nærmere hvordan dette skjer.

Les også: Avslører mekanismer for åreforkalkning

Forskerne differensierte makrofager fra menneskelige monocytter dyrket fram i laboratoriet. Makrofagene ble fylt med oksidert LDL i 24 timer, før celledyrkingen fortsatte enten med eller uten IL-10. Det viste seg at makrofagene med IL-10 i større grad ble tømt for kolesterol både når det ble tilsatt HDL og apolipoprotein A-1, sammenligent med cellene uten IL-10. Videre forsøk viste at IL-10 økte genuttrykket for proteinene ABCA1 og ABCG1, stoffer som er tett involvert i den reverserte kolesteroltransporten ut av celler. Forskerne fant også ut at stimulering av lever-X-alfa-reseptoren (LXRα) bidro til å øke de IL-10-induserte mRNA-nivåene av ABCA1 og ABCG1 enda mer, noe som tyder på at IL-10 kan øke uttrykket av LXRα i disse makrofagene.

Les også: Betennelsesdempende stoffer aktive ved åreforkalkning

Studien viser at IL-10 øker nivåene av ABCA1 og ABCG1 i makrofager, og at økningen involverer mekanismer som relateres til LXRα. Det er dessuten den første studien som viser at denne økningen skjer sammen med at makrofager tømmes for kolesterol. Forskerne foreslår at IL-10s evne til å fjerne kolesterol fra makrofager kan hindre plakkdannelse i åreveggen. Åreforkalkning er et samspill mellom betennelsesmekanismer og kolesterolopphopning, og studien tyder altså på at det ikke bare er antiinflammatoriske egenskaper som gjør at interleukin-10 kan bremse aterosklerose.

Leave a reply