Kan intensiv trening trigge hjerteinfarkt hos hjertepasienter? (ESC-kongressen dag 3)

Hvor mye trening må til for å minke akkurat din risiko for hjertedød? Hvordan påvirker brystkreftbehandling hjertefunksjonen? Og hvilken betydning har det for hjertet å være født med lav fødselsvekt? Mange eksempler på spennende norsk forskning presenteres også på ESC-kongressens tredje dag.