Aksial spondyloartritt, tidligere ofte kalt Bekhterevs sykdom, medfører økt risiko for hjerte- og karsykdommer, noe som bidrar til økt dødelighet i denne pasientgruppa. Sammen med betennelsesdempende medisiner er trening viktig i behandlingen, men det er ingen klare anbefalinger om hva slags type trening som fungerer best. Fordi et av symptomene på sykdommen er redusert bevegelighet, har pasientene ofte blitt rådet til bevegelighetstrening og trening med lav intensitet. I tillegg har man vært bekymret for at intensiv trening vil kunne føre til at sykdommen blusser opp.

Nå har forskere ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo gjennomført en liten pilotstudie for å se på om intensiv utholdenhetstrening og tung styrketrening kan være fordelaktig ved slike revmatiske sykdommer, også med tanke på risikoen for framtidig hjerte- og karsykdom. Mens ei gruppe på 14 pasienter ble tilfeldig trukket ut til å få dagens standardbehandling, gjennomførte 10 andre et intensivt treningsprogram i 12 uker.

Deltakerne i treningsgruppa hadde to veiledede økter bestående av både kondisjonstrening og styrketrening hver uke. Kondisjonstreninga innebar fire fireminuttersintervaller på 90–95 % av makspuls (4×4-intervaller), med perioder med lavere intensitet mellom dragene. Etter utholdenhetstreninga gjennomførte pasientene seks individuelt tilpassede styrkeøvelser for store muskelgrupper, der de utførte 2–3 tunge sett med 8–10 repetisjoner på hver øvelse. I tillegg trente deltakerne i denne gruppa på egen hånd én dag i uka.

Etter 12 uker hadde treninga ført til forbedret oksygenopptak, redusert hvilepuls, mindre kroppsfett og redusert magefedme, i tillegg til redusert stivhet i blodårene. Alt dette er regnet som risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Forbedringene var dessuten signifikant større enn endringene i kontrollgruppa. Samtidig var sykdomsaktiviteten signifikant redusert i treningsgruppa, hvor totalt sju av ti deltakere hadde redusert sykdomsaktivitet.

Studien tyder på at tung kondisjons- og styrketrening både er effektivt og gjennomførbart for pasienter med aksial spondyloartritt. Nå ønsker forskerne å gjennomføre en lignende studie med flere pasienter for å undersøke de lovende funnene videre.

Leave a reply