Type 2-diabetes er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom. Selv diabetikere uten hjertesykdom eller høyt blodtrykk har ofte redusert hjertefunksjon. En nylig publisert studie viste at trening i form av 4×4-intervaller kan redusere svekkelsen av hjertefunksjonen for denne pasientgruppa, men per dags dato finnes det ingen spesifikke behandlingsråd for å hindre at dysfunksjonen utvikler seg videre til hjertesvikt.

Resultater fra Asker og Bærum Cardiovaskulære Diabetes-studie (ABCD-studien) har tidligere vist at to år med flersidig, intensiv behandling av risikofaktorer som høyt blodsukker, høyt blodtrykk og kolesterol, reduserer risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom og ti års risikoscore for koronarsykdom for pasienter med type 2-diabetes. I en ny studie har forskerne nå sett på om det samme behandlingsopplegget påvirker hjertefunksjonen sammenlignet med dagens vanlige behandling.

89 pasienter med diabetes 2 og ytterligere minst én risikofaktor for hjerte- og karsykdom fullførte studien. Ultralydmålinger av hjertet viste at deltakerne hadde redusert hjertefunksjon ved oppstarten av studien. Halvparten var tilfeldig trukket til intensivgruppa, som var inne til undersøkelser på sykehuset hver tredje måned, og fikk skreddersydd, intensiv medisinsk behandling for å senke blodsukker, kolesterol og blodtrykk til verdier i normalområdet. Disse pasientene fikk også råd om kosthold, trening og røykeslutt, i tillegg til refusjon av eventuelle utgifter til trening. Den andre halvparten ble fulgt opp som vanlig av fastlegen sin, med anbefalt oppfølging hver tredje måned.

Etter to år hadde intensivgruppa redusert langtidsblodsukkeret, det fastende blodsukkeret og totalkolesterolet mer enn kontrollgruppa. De hadde også økt treningskapasiteten sin, mens denne var redusert i kontrollgruppa. De fleste målene på hjertefunksjon var imidlertid uendret i begge gruppene, og forskjellen mellom gruppene var ikke signifikant for noen av målene.

Forskerne konkluderte med at den reduserte hjertefunksjonen verken ble forbedret eller forverret etter langvarig intensiv behandling for å redusere risikofaktorer for hjerte- og karsykdom blant type 2-diabetikere.

Les også: Intervalltrening forbedrer redusert hjertefunksjon effektivt ved type 2-diabetes

Leave a reply