Les omtale av alle nye studier fra Integrert kardiovaskulær funksjon her


Integrert kardiovaskulær funksjon er ei av seks forskningsgrupper ved K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning, og en del av Center for Heart Failure Research. Gruppa er også med i Center for Cardiological Innovation. Ved Integrert kardiovaskulær funksjon studerer forskerne mekanikken til hjertet i eksperimentelle studier og på pasienter, og har som mål å kartlegge mekanismer som kan gi bedre behandling av ulike hjertepasienter, deriblant pasienter med hjertesvikt som vurderes for resynkroniseringsterapi med biventrikulær pacemaker (CRT).

Dette er blant forskningsprosjektene som ledes av Integrert kardiovaskulær funksjon:

Pacemakerbehandling (CRT) hos hjertesviktpasienter med smalt QRS:
Evaluerer om også hjertesviktpasienter uten venstre grenblokk og mer normal elektrisk aktivitet i hjertet kan ha positiv effekt av CRT.

Ikke-invasive arbeidsindeks predikerer total koronarokklusjon hos N-STEMI pasienter
Undersøker om et ultralydmål for hjertets arbeid kan forutsi om pasienter med hjerteinfarkt uten ST-elevasjon har blokkerte koronarårer.

Systolisk reserve og diastolisk funksjon ved venstre grenblokk
Undersøker diastolisk hjertefunksjon ved venstre grenblokk og om Frank-Starling-mekanismen er svekket i denne pasientgruppa.

Systemisk høyre ventrikkel
Studerer mekanismer bak den økte risikoen for hjertesvikt blant pasienter som ble operert for den medfødte hjertefeilen TGA på 1970- og 1980-tallet. TGA innebærer at de to store blodårene ut fra hjertet har byttet plass.

Abnormal septumbevegelse ved venstre grenblokk
Studerer hvilke faktorer som bestemmer hvor stor den abnormale septumbevegelsen er hos personer med venstre grenblokk.

Medfødt innsnevring av aorta
Undersøker risiko for aneursimeutvikling hos pasienter operert for medfødt innsnevring på hovedpulsåren mellom 1978 og 1982.

Leave a reply