Insulin under reperfusjon kan hindre celledød ved koronarsykdom

Forskere sprøytet insulin inn i grisehjerter som led av oksygenmangel og ble behandlet med reperfusjon. Det førte til redusert celledød og bedre bevart hjertefunksjon.