Blokkerte eller delvis blokkerte koronarårer fører til at oksygentilførselen til hjertet stopper opp, og hjertemuskelcellene skades og dør. Reperfusjonsbehandling har til hensikt å åpne opp blokkerte koronarårer og gjenopprette oksygentilførselen til hjertet, og PCI og bypass er eksempler på slik behandling. Når hjertet igjen får oksygen risikerer man imidlertid å aktivere betennelsesprosesser som gjør at flere celler dør. Dette kalles reperfusjonsskade og kan stå for så mye som en tredel av størrelsen på et hjerteinfarkt.

Noen studier har indikert at tilførsel av insulin under reperfusjon kan redusere skadene på hjertet. Det kan skyldes at insulinet stimulerer enzymer som motvirker celledød i hjertet. Forskere i Bergen undersøkte nylig effekten av å sprøyte insulin rett inn i hjertet under reperfusjonsbehandling av 20 griser som hadde hatt 50 % redusert blodtilførsel til framveggen av venstre hjertekammer i én time.

Les også: Kan insulin redusere størrelsen på et hjerteinfarkt?

Mens halvparten av grisene fikk insulin, fikk resten saltvannsløsning. Ved hjelp av hjerteultralyd kunne forskerne studere eventuelle forskjeller i hjertefunksjonen mellom gruppene etter både 20 og 180 minutter lang reperfusjonsbehandling. Forskerne gjorde ulike målinger av strain, som viser hvordan hjertemuskelen trekker seg sammen og dermed gir et mål på hvor stor deformasjonen av hjertemuskelveggen er. De fleste målingene viste tilsvarende redusert hjertefunksjon med insulin og saltvann, men en av målingene i området som var rammet av oksygenmangel viste at strain-reduksjonen var signifikant lavere i insulingruppa.

Også nivåene av enzymet caspase-3 viste en klar trend til å være lavere hos grisene som var behandlet med insulin. Dette enzymet spiller en sentral rolle for programmert celledød. Studien tyder dermed på at insulin kan redusere celledød og bremse reduksjonene i hjertefunksjon i det affiserte området etter reperfusjonsbehandling ved moderat alvorlig akutt iskemisk hjertesykdom. Den globale hjertefunksjonen og hjerteinfarktstørrelsen ble imidlertid ikke påvirket positivt av insulinbehandlingen i denne studien.

Leave a reply