Minuttvolumet til hjertet forteller hvor mye blod det pumper hvert minutt. Det er vanlig å måle minuttvolum under og etter en hjerteoperasjon, blant annet for å overvåke hjertefunksjonen til pasientene. Den kateterbaserte metoden termodilusjon måler temperaturforandringer i sirkulasjonen etter innsprøyting av vann i hjertets høyre forkammer, og har blant annet vist seg å være mer presis hos pasienter som får pustehjelp via ei maskin sammenlignet med hos pasienter med spontan ventilasjon. Forskere ved NTNU og St. Olavs hospital i Trondheim har nå undersøkt om de kunne forbedre presisjonen (samsvaret mellom gjentatte målinger) hos pasienter som puster selv.

Les også: Anbefaler kaldt vann for å måle hjertets minuttvolum under og etter operasjon

De 17 deltakerne som ble brukt i analysene hadde vært gjennom enten klaffeoperasjon eller koronar-bypass, operasjoner hvor man uansett setter inn et kateter til lungearterien. 24 målinger ble gjort på hver pasient morgenen etter operasjonen, og pasientene ble instruert til å puste på tre ulike måter under målingene. I den første situasjonen pustet pasienten tilfeldig, i den andre startet pasienten å puste ut idet det kalde vannet ble tilført, og i den tredje situasjonen pustet pasienten sakte ut gjennom ei PEP-fløyte da vannet ble injisert. Dermed fikk forskerne åtte målinger for hver av pasientene for hver situasjon, altså 408 målinger til sammen.

Studien bekreftet av presisjonen knyttet til metoden er lav, og samtidig var det ingen forskjell i presisjonen ved de tre ulike pustesituasjonene. Derfor konkluderer forskerne med at det ikke er noen grunn til å synkronisere pusten til pasientene med injeksjonene av kaldt vann under måling av hjertets minuttvolum med termodilusjon.

Leave a reply