Regjeringen har startet arbeidet med en ny forskningsmelding som skal legges frem for Stortinget våren 2013.

 

Regjeringen har startet arbeidet med en ny forskningsmelding som skal legges frem for Stortinget våren 2013. Fristen for å sende innspill var 28. mars 2011. Samme dag arrangerte KD en åpen innspillskonferanse hvor sentrale aktører ble invitert til å presentere sine innspill.

Kunnskapsministeren ba om innspill om:

  • Hvordan vi best utnytter de ressursene vi investerer i forskning, høyere utdanning og innovasjon. 
  • Hvordan vi kan stimulere til enda bedre flyt av kunnskap og kompetanse mellom høyere utdanning, forskning og samfunnet. 
  • Hvordan vårt nasjonale system og våre virkemidler bør innrettes for å møte den stadig sterkere internasjonaliseringen av forskning og høyere utdanning

Les mer om dette og les innspillene her.

Gå direkte til UNIKARDs innspill.