Regjeringen har startet arbeidet med en ny forskningsmelding som skal legges frem for Stortinget våren 2013.

Samme dag arrangerte KD en åpen innspillskonferanse hvor sentrale aktører ble invitert til å presentere sine innspill. Kunnskapsministeren ba om innspill om:

  • Hvordan vi best utnytter de ressursene vi investerer i forskning, høyere utdanning og innovasjon.
  • Hvordan vi kan stimulere til enda bedre flyt av kunnskap og kompetanse mellom høyere utdanning, forskning og samfunnet.
  • Hvordan vårt nasjonale system og våre virkemidler bør innrettes for å møte den stadig sterkere internasjonaliseringen av forskning og høyere utdanning

Les mer om dette og les innspillene her. Gå direkte til UNIKARDs innspill.