UNIKARD omtalte i forrige uke en studie som viser at diabetesbølgen kan være i ferd med å flate ut. Til Sprek sier forsker Lars Christian Stene i forskergruppa ved Folkehelseinstituttet at tallene kan være et positivt tegn for folkehelsa.

– Det betyr trolig at sjansen for å få type 2-diabetes ikke lenger øker.

Opptil 400.000 nordmenn har diabetes type 2, som er tett forbundet med risiko for hjerte- og karsykdom. Sykdommen henger sammen med overvekt og en inaktiv livsstil.

– Det kan virke litt rart at færre får diabetes når flere og flere er overvektige. Men økningen i nye overvektige per år ser også ut til å flate ut i enkelte studier, selv om totalantallet øker, sier Stene til Sprek.

Lederen i Diabetesforbundet, Nina Skille, håper nedgangen i medisinbruk betyr at diabetesbølgen har flatet ut. Men hun er forsiktig med å trekke konklusjoner basert på studien.

– Ingen ting ville vært bedre enn om det stemte. Men foreløpig har vi ikke et godt nok diabetesregister i Norge, så dermed kan vi ikke vite sikkert, sier Skille.

Og hun får støtte av seksjonsleder Karianne Fjeld Løvaas i Norsk diabetesregister.

– Vi har veldig dårlige data på hvem som har diabetes, hvordan det står til med dem og hvilken behandling de får. Dette er et samtykkebasert register, så vi er avhengige av at både pasientene og legene gir samtykke. Pasientene vil gjerne samtykke, men det er en omfattende prosess. Det er også vanskelig å få inn data fra allmennlegene, fordi det har det veldig travelt, sier Løvaas til Sprek.

Les mer om saken i Bergens Tidende, Aftenposten, Adresseavisen eller Fædrelandsvennen.

 

Leave a reply